Doorlooptijden

Doorlooptijden2018-08-24T15:04:03+00:00

Doorlooptijden

De doorlooptijd is de tijd tussen binnenkomst van een monster in ons laboratorium en vrijgave van de uitslag in ons computersysteem na autorisatie door de arts-microbioloog. Na de autorisatie worden de uitslagen zichtbaar in de systemen van huisartsen en ziekenhuizen. Een positieve kweek neemt meer tijd in beslag dan een negatieve kweek. Bij specifieke vragen of verzoeken kunt u met ons contact opnemen.

Onderzoek Doorlooptijd (werkdagen) uitvoering Afdeling Opmerkingen
16S rRNA PCR 5 dinsdag en donderdag Moleculaire biologie uitslag 1 dag later
Acanthamoeba spp 30 op verzoek Parasitologie
Actinomyces (kweek) 21 dagelijks Bacteriologie
AFLP mbv CEQ 8000 14 op verzoek Moleculaire biologie
antiDNAse/AST 7 woensdag Serologie
Anti-HBcT 2 dagelijks Serologie
Ascaris lumbricoides IgG 15 op verzoek Parasitologie
Aspergillus antigeen (Galactomannan) 1 op verzoek Serologie
Aspergillus IgG/IgE 5 dagelijks Serologie
Auramine kleuring (Mycobacterium spp.) 2 dagelijks TBC bij positieve bevinding vindt altijd actieve melding plaats
Babesia antistoffen op verzoek Serologie
Bacteriële vaginose 3 dagelijks Moleculaire biologie
Bartonella henselae 1 dagelijks Moleculaire biologie
Bartonella henselae IgM (kattenkrab) 1 2x/week Serologie
Bijzonder resistente micro-organismen Zie BRGNS, ESBL, MRSA, VRE dagelijks Bacteriologie
BK virus 2 dagelijks Moleculaire biologie
BK virus antistoffen 2 op verzoek Serologie
Bloedkweek 5 dagelijks Bacteriologie bij positieve bevinding vindt altijd actieve melding plaats
Bloedkweekflesje mycologie/TBC 42 dagelijks Bacteriologie bij positieve bevinding vindt altijd actieve melding plaats
Bofvirus PCR 7 op verzoek Moleculaire biologie
Bofvirus antistoffen IgG/IgM 7 op verzoek Serologie
Bordetella (kweek) 14 dagelijks Bacteriologie
Bordetella pertussis (IgA/IgG) 5 dinsdag en donderdag Serologie
Bordetella pertussis / parapertussis (PCR) 4 maandag, woensdag en vrijdag Moleculaire biologie uitslag 1 dag later
Borrelia Burgdorferi (Lyme) (IgM/IgG screening) 5 dagelijks Serologie Bij een positieve bevinding vindt confirmatie middels blot plaats.
Borrelia burgdorferi sensu lato (PCR) 5 maandag, woensdag en vrijdag Moleculaire biologie
BRGNS (Bijzonder Resistente Gram-negatieve Staven) 5 dagelijks Bacteriologie
Brucella spp. (antistoffen) 7 dinsdag cbr, op donderdag agglutinatie Deze testen duren 2 dagen, uitslag resp. op woensdag en vrijdag.
Brucella (kweek) 21 dagelijks Bacteriologie
California encephalitis virus IgG/IgM 21 op verzoek Serologie
Campylobacter jejuni (antistoffen) 7 dinsdag Serologie Deze test duurt 2 dagen, uitslag op woensdag.
Campylobacter spp. PCR is onderdeel van feces PCR 3 dagelijks Moleculaire biologie uitslag 1 dag later
Carbapenemase PCR 2 dagelijks Moleculaire biologie
Chikungunya virus PCR 3 dagelijks Moleculaire biologie
Chlamydia trachomatis (IgA/IgG) 5 dagelijks Serologie
Chlamydia trachomatis (PCR) 3 dagelijks Moleculaire biologie bij een positieve bevinding van Chlamydia trachomatis en Neisseria gonorrhoeae vindt confirmatie-onderzoek plaats.
Chlamydia trachomatis (PCR) confirmatie-onderzoek na positieve screenings PCR 2 dagelijks Moleculaire biologie
Chlamydophila psittaci (antistoffen) 7 dinsdag Serologie Deze test duurt 2 dagen, uitslag op woensdag.
Chlamydophila psittaci (PCR) 2 dagelijks Moleculaire biologie
Clostridium difficile (PCR) 2 dagelijks Moleculaire biologie
CMV (PCR) 3 maandag, woensdag en vrijdag Moleculaire biologie
Coxiella burnetii (Q-koorts) (IgM/IgG/antigeen) 5 dinsdag en donderdag Serologie
Coxiella burnetii (Q-koorts) PCR op verzoek Moleculaire biologie
Crimean Congo Hemorrhagic Fever virus IgG/IgM 21 op verzoek Serologie
Cryptococcus neoformans (antigeen) 5 dagelijks Serologie
Cryptococcus spp. (antigeen) 14 dagelijks Mycologie
Cryptosporidium PCR is onderdeel van feces PCR 3 dagelijks Moleculaire biologie uitslag 1 dag later
Cytomegalovirus (IgM/IgG) 5 dagelijks Serologie
Dengue virus IGG/IgM/NS1 antigeen 21 op verzoek Serologie
Dengue virus PCR 21 op verzoek Moleculaire biologie
Dermatofyten PCR 7 donderdag Moleculaire biologie
Dialysewater 8 dagelijks Bacteriologie
Dientamoeba fragilis PCR is onderdeel van feces PCR 3 dagelijks Moleculaire biologie uitslag 1 dag later
DKTP-pakket (Difterie, Kinkhoes, Tetanus, Polio) 28 op verzoek Serologie
Eastern Equine Encephalitis virus IgG/IgM 21 op verzoek Serologie
Echinococcus granulosus/multilocularis (serologie) 10 1x per week Parasitologie
Echinococcus spp. PCR 10 1x per week Parasitologie
Ehrlichiose human gran.ehrl. IgG/IgM 21 op verzoek Serologie
Entamoeba histolytica PCR is onderdeel van feces PCR 3 dagelijks Moleculaire biologie uitslag 1 dag later
Entamoeba histolytica serologie (amoebiasis) 7 op verzoek Parasitologie
Enterovirus/Parechovirus (PCR) 2 dagelijks Moleculaire biologie
Epidemiologisch onderzoek (genotypering van 1 of meerdere stammen) in overleg op verzoek Moleculaire biologie
Epstein Barr virus (IgM/IgG) 5 dagelijks Serologie
Epstein-Barr virus (kwantitatief) op verzoek Moleculaire biologie
ESBL (Extended Spectrum Beta-Lactamase) 5 dagelijks Bacteriologie
Fasciola hepatica serologie 7 op verzoek Parasitologie
Feces PCR Onderzoek op: Cryptosporidium Dientamoeba fragilis Giardia lamblia Entamoeba histolytica Salmonella spp. Shigella spp. Campylobacter spp. 3 dagelijks Moleculaire biologie uitslag 1 dag later
Feceskweek (Salmonella, Shigella, Campylobacter, Yersinina) 5 dagelijks Bacteriologie
Filariasis serologie 1 op verzoek Parasitologie
Franciscella tularensis antistoffen 7 op verzoek Serologie
Gele koort virus IgG/IgM 21 op verzoek Serologie
Genitale kweken 5 dagelijks Bacteriologie
Giardia lamblia PCR is onderdeel van feces PCR 3 dagelijks Moleculaire biologie uitslag 1 dag later
Gisten (kweek) 7 dagelijks Mycologie
Gram-preparaat 2 dagelijks Bacteriologie
GyrB determinatie (Enterobacteriaceae) 5 op verzoek Moleculaire biologie
H.ducreyi PCR 3 op verzoek Moleculaire biologie
Haemophilus influenzae B (HIB) IgG 14 op verzoek Serologie
Hantaan virus IgA/IgG/IgM 21 op verzoek Serologie
Helicobacter (kweek) 14 dagelijks Bacteriologie
Helicobacter pylori (IgG) 5 dinsdag en donderdag Serologie
Helicobacter pylori op feces (antigeen bepaling ) 2 bacteriologie Bacteriologie
Hepatitis A virus (IgM/IgG) 5 dagelijks Serologie
Hepatitis A virus PCR 3 alleen op verzoek Moleculaire biologie
Hepatitis A virus typering bij positieve IgM (t.b.v. epidemiologisch onderzoek) 28 op verzoek Serologie
Hepatitis B Core IgM 3 op verzoek Serologie
Hepatitis B vaccinatietiter (anti-HBsAg) 5 dagelijks Serologie
Hepatitis B virus DNA (kwantitatief PCR) 10 maandag (even week) Moleculaire biologie
Hepatitis B virus typering 28 op verzoek Serologie
Hepatitis C virus (Ig totaal) 5 dagelijks
Hepatitis C virus RNA (kwalitatief en kwantitatief PCR) 7 dinsdag Moleculaire biologie
Hepatitis D virus Ig (alleen verricht als HBV positief) 21 op verzoek Serologie
Hepatitis E virus (IgM/IgG) 5 dinsdag en donderdag Serologie
Hepatitis E virus PCR 7 wekelijks Moleculaire biologie
Herpes simplex virus (IgM/IgG) 3 maandag, woensdag en vrijdag Serologie
HHV-6 IgG/IgM (Humaan Herpes Virus) 21 op verzoek Serologie
HHV-6 PCR (Humaan Herpes Virus) 7 wekelijks Moleculaire biologie
HHV-8 IgM (Humaan Herpes Virus) 21 op verzoek Serologie
Histoplasma capsulatum serologie en PCR 7 op verzoek Serologie
HIV (Humaan immunodeficiëntie virus) Ig/antigeen 5 dagelijks Serologie Bij een positieve bevinding vindt confirmatie middels blot plaats. De blot wordt op dinsdag en vrijdag uitgevoerd
HIV p24 Ig 2 dagelijks Serologie
HIV-genotypering/resistentiebepaling 28 vrijdag Moleculaire biologie
HIV-RNA viral load (PCR) 5 woensdag en vrijdag Moleculaire biologie
HSV1/2 en VZV – algemeen/uit liquor (PCR) 2 dagelijks Moleculaire biologie
HTLV I/II (Human T-lymphotropic virus) 7 op verzoek Serologie
Huidkweek 5 dagelijks Bacteriologie
Influenzavirus A en B IgG 21 op verzoek Serologie
Influenzavirus resistentiebepaling (PCR) op verzoek Moleculaire biologie
Japanese encephalitits virus IgG/IgM 21 op verzoek Serologie
Japanese encephalitits virus PCR 21 op verzoek Moleculaire biologie
JC-virus 3 op verzoek Serologie
JC-virus PCR 2 dagelijks Moleculaire biologie
Kingella kingae (PCR) op verzoek Moleculaire biologie
KOH-preparaat (onderzoek op gisten en schimmels) 2 dagelijks Mycologie
Legionella in urine (antigeen bepaling) 2 bacteriologie Bacteriologie
Legionella pneumophila 1-7 (IgM/IgG) 5 dinsdag en donderdag Serologie
Legionella spp. (PCR) 5 maandag en donderdag Moleculaire biologie
Legionella watermonsteronderzoek 14 dagen dagelijks Legionella
Legionella (kweek) 14 dagelijks Bacteriologie
Leishmaniasis PCR 7 op verzoek Parasitologie
Leishmaniasis serologie 10 1x per week Parasitologie
Lepra op verzoek Serologie
Leptospirose (Ziekte van Weil/Melkerskoorts) op verzoek Serologie
Lyme; zie Borrelia Burgdorferi Serologie
Lymphocytic Chorio meningitis virus IF IgG/IgM 21 op verzoek Serologie
Malaria (antigeen en preparaat) 1 dagelijks Parasitologie Er vindt altijd actieve melding van de bevindingen plaats bij een eerste screening.
Mazelen 3 op verzoek Moleculaire biologie
Mazelen (IgM/IgG) 3 maandag, woensdag en vrijdag Serologie
Meningococcen C antistoffen 90 op verzoek Serologie
MERS PCR (Middle East respiratory syndrome coronavirus) 21 op verzoek Moleculaire biologie
Microsporidium spp. 7 op verzoek Parasitologie
MRSA (Multi-resistente Staphylococcus aureus) 5 dagelijks Bacteriologie
MRSA-sneltest (PCR) 2 dagelijks Moleculaire biologie
Mycobacterium spp.- atypische PCR 5 op verzoek Moleculaire biologie
Mycobacterium spp. kweek 50 dagelijks TBC Bij positieve bevinding vindt altijd actieve melding plaats.
Mycobacterium tuberculosis (TBC) (PCR) 2 dagelijks Moleculaire biologie
Mycobacterium tuberculosis (T-cel stimulatietest (IGRA)) 7 vrijdag Serologie
Mycoplasma genitalium 2 dagelijks Moleculaire biologie
Mycoplasma pneumoniae (IgM/IgG) 3 maandag, woensdag en vrijdag Serologie
Mycoplasma spp. (geen M.pneumoniae / M.genitalium) op verzoek Moleculaire biologie
Neisseria gonorrhoeae (PCR) 3 dagelijks Moleculaire biologie Bij een positieve bevinding van Chlamydia trachomatis en Neisseria gonorrhoeae vindt confirmatie-onderzoek plaats.
Neisseria gonorrhoeae (PCR) confirmatie-onderzoek na positieve screenings PCR 2 dagelijks Moleculaire biologie
Noro RNA PCR 2 dagelijks Moleculaire biologie
Parasitologisch onderzoek (microscopie en antigeenbepalingen) 5 dagelijks Parasitologie
Parvo B19 PCR 21 op verzoek Moleculaire biologie
Parvo virus (IgM/IgG) 3 maandag, woensdag en vrijdag Serologie
Plakbandpreparaat 2 dagelijks Mycologie
Pneumocystis PCR 3 op verzoek Parasitologie
Pneumokokken antistoffen 14 op verzoek Serologie
Pneumokokken in urine (antigeen bepaling) 2 bacteriologie Bacteriologie
Poliovirus type 1,3 28 op verzoek Serologie
Puskweek 5 dagelijks Bacteriologie
Quantiferon (onderzoek op Mycobacterium tuberculosis) 7 vrijdag Serologie
Rabies virus FAVN IgG (patiënt verdacht op Rabies) 21 op verzoek Serologie
Rabies virus FAVN IgG (titerbepaling na vaccinatie) 21 op verzoek Serologie
Respiratoire virusdetectie met MLPA 3 dagelijks Moleculaire biologie
Rickettsia Conorii virus IF IgG/IgM 21 op verzoek Serologie
Rickettsia Tsutsug. Virus IF IgM/IgG 21 op verzoek Serologie
Ross river virus IgG/IgM 21 op verzoek Serologie
Rota/Adenovirus antigeentest 2 dagelijks Moleculaire biologie
Rubella (rode hond) (IgM/IgG) 5 dagelijks Serologie
Rubella PCR 7 op verzoek Moleculaire biologie
Saint Louis Encephalitis virus IgG/IgM 21 op verzoek Serologie
Salmonella spp. PCR (is onderdeel van feces PCR) 3 dagelijks Moleculaire biologie uitslag 1 dag later
Salmonella spp. serologie (WIDAL) 7 op verzoek Serologie
Sapovirus PCR 7 op verzoek Moleculaire biologie
SBT-typering 40 op verzoek Moleculaire biologie
Schimmels (kweek) 28 dagelijks Mycologie
Schistosoma spp serologie (Bilharzia) 10 1x per week Parasitologie
Scopen (kweek) 6 dagelijks Bacteriologie
Shigella spp. PCR (is onderdeel van feces PCR) 3 dagelijks Moleculaire biologie uitslag 1 dag later
SOA-PCR onderzoek op: Chlamydia trachomatis Neisseria gonorrhoeae Trichomonas vaginalis 3 dagelijks Moleculaire biologie Bij een positieve bevinding van Chlamydia trachomatis en Neisseria gonorrhoeae vindt confirmatie-onderzoek plaats.
SOA-PCR: confirmatie-onderzoek op Chlamydia trachomatis en Neisseria gonorrhoeae 2 dagelijks Moleculaire biologie
Sporestrips kweek 8 dagelijks Bacteriologie
Sputumkweek 5 dagelijks Bacteriologie
STEC (PCR) 5 dinsdag en vrijdag Moleculaire biologie
Strongyloides PCR 5 maandag, woensdag en vrijdag Moleculaire biologie
Strongyloides stercolaris serologie 10 1x per week Parasitologie
Taenia solium PCR 30 op verzoek Parasitologie
Taenia solium serologie 14 op verzoek Parasitologie
Thick Born Encephalitis virus IgG/IgM 21 op verzoek Serologie
Toxine bepaling Clostridium difficile in feces 2 bacteriologie Bacteriologie
Toxocara spp. Ascaris spp. serologie 15 op verzoek Parasitologie
Toxoplasma gondii (IgM/IgG) 5 dagelijks Serologie
Toxoplasma gondii PCR 7 op verzoek Parasitologie
Treponema pallidum (syphilis) (antistoffen) 5 dagelijks Serologie Bij een dubieuze/positieve bevinding vindt confirmatie middels een blot plaats. De blot wordt op dinsdag en donderdag uitgevoerd.
Treponema pallidum PCR 2 dagelijks Moleculaire biologie
Trichinella spp. serologie 28 op verzoek Parasitologie
Trichomonas vaginalis (PCR) 2 dagelijks Moleculaire biologie Bij een positieve bevinding van Chlamydia trachomatis en Neisseria gonorrhoeae vindt confirmatie-onderzoek plaats.
Tropheryma whipplei PCR 7 op verzoek Moleculaire biologie
Trypanosoma brucei serologie (Afrikaanse slaapziekte) 10 1x per week Parasitologie
Trypanosoma cruzi serologie (Ziekte van Chagas; Latijns Amerika) 10 1x per week Parasitologie
Tularemia (zie Francisella tularensis)
Ureaplasma urealyticum PCR op verzoek Moleculaire biologie
Urinekweek 5 dagelijks Bacteriologie
Varicella Zoster virus (waterpokken) (IgG) 5 dagelijks Serologie
Venezuelan Equine Encephalomyelitis virus 21 op verzoek Serologie
VRE (Vancomycine Resistente Enterokokken) 5 dagelijks Bacteriologie
Western Equine Encepalomyelitis virus IgG/IgM 21 op verzoek Serologie
West-Nile virus IgG/IgM 21 op verzoek Serologie
West-Nile virus PCR 21 op verzoek Moleculaire biologie
Yersinia enterocolitica (antistoffen) 7 donderdag Serologie Deze test duurt 2 dagen, uitslag op vrijdag.
Zikavirus IgG/IgM 21 op verzoek Serologie
Zikavirus PCR 21 op verzoek Moleculaire biologie
ZN-preparaat (Mycobacterium spp.) 2 dagelijks TBC Bij positieve bevinding vindt altijd actieve melding plaats