Doorlooptijden

De doorlooptijd is de tijd tussen binnenkomst van een monster in ons laboratorium en vrijgave van de uitslag in ons computersysteem na autorisatie door de arts-microbioloog. Na de autorisatie worden de uitslagen zichtbaar in de systemen van huisartsen en ziekenhuizen. Een positieve kweek neemt meer tijd in beslag dan een negatieve kweek. Bij specifieke vragen of verzoeken kunt u met ons contact opnemen.

Onderzoek Doorlooptijd (werkdagen) Uitvoering Afdeling Opmerkingen
16S rRNA PCR 5 dinsdag en donderdag Moleculaire biologie Uitslag 1 dag later
(1-3) B-D-glucan

BAL, bronchusspoelsel, sputum, liquor

10 op verzoek Bacteriologie
(1-3) B-D-glucan serum 10 op verzoek Serologie
Acanthamoeba spp 30 op verzoek Parasitologie
Actinomyces (kweek) 21 dagelijks Bacteriologie
AFLP mbv CEQ 8000 10 op verzoek Moleculaire biologie
anti-DNAse/AST 10 op verzoek Serologie
Ascaris lumbricoides IgG 15 op verzoek Parasitologie
Aspergillus antigeen (Galactomannan) serum 10 op verzoek Serologie
Aspergillus antigeen (Galactomannan)

BAL, bronchusspoelsel, sputum

10 op verzoek Bacteriologie
Aspergillus IgG/IgE 10 op verzoek Serologie
Auramine kleuring (Mycobacterium spp.) 2 dagelijks TBC Bij positieve bevinding vindt altijd actieve melding plaats.
Babesia antistoffen 10 op verzoek Serologie
Bacteriële vaginose PCR (BV PCR) 3 dagelijks Moleculaire biologie Uitslag 1 dag later
Bartonella henselae 10 op verzoek Moleculaire biologie
Bartonella henselae IgM (kattenkrab) 10 op verzoek Serologie
Bijzonder resistente micro-organismen.
Zie BRGNS, ESBL, MRSA, VRE
Bacteriologie
BK virus 10 op verzoek Moleculaire biologie
BK virus antistoffen 10 op verzoek Serologie
Bloedkweek 5 dagelijks Bacteriologie Bij positieve bevinding vindt altijd actieve melding plaats.
Bloedkweekflesje mycologie/TBC 42 dagelijks Bacteriologie Bij positieve bevinding vindt altijd actieve melding plaats.
Bofvirus PCR 10 op verzoek Moleculaire biologie
Bofvirus antistoffen IgG/IgM 10 op verzoek Serologie
Bordetella (kweek) 14 dagelijks Bacteriologie
Bordetella pertussis (IgA/IgG) 5 dinsdag en donderdag Serologie
Bordetella pertussis / parapertussis (PCR) 4 maandag, woensdag en vrijdag Moleculaire biologie Uitslag 1 dag later
Borrelia Burgdorferi (Lyme) (IgM/IgG screening) 5 dagelijks Serologie Bij een positieve bevinding vindt confirmatie middels blot plaats. De blot wordt op de maandag en woensdag ingezet.
Borrelia burgdorferi sensu lato (PCR) 5 maandag, woensdag en vrijdag Moleculaire biologie
BRGNS (Bijzonder Resistente Gram-negatieve Staven) 5 dagelijks Bacteriologie
Brucella spp. (antistoffen) 5 CBR op maandag en agglutinatietest op dinsdag Serologie Uitslag 1 dag later
Brucella (kweek) 21 dagelijks Bacteriologie
California encephalitis virus IgG/IgM 10 op verzoek Serologie
Campylobacter jejuni (antistoffen) 5 CBR op maandag Serologie Uitslag 1 dag later
Campylobacter spp. PCR
(is onderdeel van feces PCR)
3 dagelijks Moleculaire biologie Uitslag 1 dag later
Carbapenamase PCR uit ophopingsmedium 3 dagelijks Moleculaire biologie
Carbapenemase PCR van stam 2 dagelijks Moleculaire biologie
Carbapenemase–sneltest (PCR) 2 dagelijks Moleculaire biologie
Chikungunya virus PCR 15 op verzoek Moleculaire biologie
Chlamydia trachomatis (IgA/IgG) 5 dagelijks Serologie
Chlamydia trachomatis (PCR) 3 dagelijks Moleculaire biologie Bij een positieve bevinding van Chlamydia trachomatis en Neisseria gonorrhoeae vindt aanvullend confirmatie-onderzoek plaats.

Uitslag 1 dag later

Chlamydia trachomatis (PCR) confirmatie-onderzoek na positieve screenings PCR 2 dagelijks Moleculaire biologie
Chlam. trachomatisch/ Chlam. pneumoniae/ Chlam. psittaci antistoffen (blot) 5 dinsdag Serologie
Chlamydophila psittaci (PCR) 2 dagelijks Moleculaire biologie
Clostridium difficile (PCR) 2 dagelijks Moleculaire biologie
Core genome MLST 10 1x per 2 weken Moleculaire biologie
Coxiella burnetii (Q-koorts) (IgM/IgG) 5 dinsdag en donderdag Serologie
Coxiella burnetii (Q-koorts) PCR 10 op verzoek Moleculaire biologie
Crimean Congo Hemorrhagic Fever virus IgG/IgM 10 op verzoek Serologie Materiaal bestemd voor dit onderzoek moet onder speciale condities worden verpakt en verzonden (UN 2814). Neem voordat u dit onderzoek wenst aan te vragen contact op met de arts-microbioloog. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een extern laboratorium.
Cryptococcus neoformans (antigeen) 5 dagelijks Serologie
Cryptococcus spp. (antigeen) 14 dagelijks Mycologie
Cryptosporidium PCR
(is onderdeel van feces PCR)
3 dagelijks Moleculaire biologie Uitslag 1 dag later
Cytomegalovirus (CMV) IgM/IgG 5 dagelijks Serologie
Cytomegalovirus (CMV) PCR 5 maandag, woensdag en vrijdag Moleculaire biologie
Dengue virus IgG/IgM/NS1 antigeen 15 op verzoek Serologie
Dengue virus PCR 15 op verzoek Moleculaire biologie
Dermatofyten PCR 5 dinsdag Moleculaire biologie Indien maandag vóór 14:00 materiaal op de afdeling is.
Dialysewater 8 dagelijks Bacteriologie
Dientamoeba fragilis PCR

(is onderdeel van feces PCR)

3 dagelijks Moleculaire biologie Uitslag 1 dag later
DTP-pakket (Difterie, Tetanus, Poliovirus type 1 en 3)

Kinkhoest: zie Bordetella

20 op verzoek Serologie
Eastern Equine Encephalitis virus IgG/IgM 15 op verzoek Serologie
Echinococcus granulosus/multilocularis (serologie) 10 op verzoek Parasitologie
Echinococcus spp. PCR 10 op verzoek Parasitologie
Ehrlichiose human gran.ehrl. IgG/IgM 15 op verzoek Serologie
Entamoeba histolytica PCR

(is onderdeel van feces PCR)

3 dagelijks Moleculaire biologie Uitslag 1 dag later
Entamoeba histolytica serologie (amoebiasis) 5 op verzoek Parasitologie
Enterovirus/Parechovirus (PCR) 2 dagelijks Moleculaire biologie
Epidemiologisch onderzoek (genotypering van 1 of meerdere stammen) in overleg op verzoek Moleculaire biologie
Epstein Barr virus (IgM/IgG) 5 dagelijks Serologie
Epstein-Barr virus (kwantitatief) 10 op verzoek Moleculaire biologie
ESBL (Extended Spectrum Beta-Lactamase) 5 dagelijks Bacteriologie
Fasciola hepatica serologie 7 op verzoek Parasitologie
Feces PCR Onderzoek op: Cryptosporidium, Dientamoeba fragilis, Giardia lamblia, Entamoeba histolytica, Salmonella spp., Shigella spp., Campylobacter spp. 3 dagelijks Moleculaire biologie Uitslag 1 dag later
Feceskweek (Salmonella, Shigella, Campylobacter, Yersinina) 5 dagelijks Bacteriologie
Filariasis serologie 10 op verzoek Parasitologie
Franciscella tularensis antistoffen 10 op verzoek Serologie
Gele koort virus IgG/IgM 15 op verzoek Serologie
Genitale kweken 5 dagelijks Bacteriologie
Giardia lamblia PCR

(is onderdeel van feces PCR)

3 dagelijks Moleculaire biologie Uitslag 1 dag later
Gisten (kweek) 7 dagelijks Mycologie
Gram-preparaat (alleen bij vloeibare materialen) 2 dagelijks Bacteriologie Kan als Cito worden aangevraagd. Zie Cito-procedure

Als in een Grampreparaat bij een van oorsprong steriel materiaal bacteriën worden gezien, wordt dit actief gemeld.

GyrB determinatie (Enterobacteriaceae) 5 op verzoek Moleculaire biologie
H.ducreyi PCR 10 op verzoek Moleculaire biologie
Haemophilus influenzae B (HIB) IgG 15 1x per 2 weken Serologie
Hantaan virus IgA/IgG/IgM 15 op verzoek Serologie Materiaal bestemd voor dit onderzoek moet onder speciale condities worden verpakt en verzonden (UN 2814). Neem voordat u dit onderzoek wenst aan te vragen contact op met de arts-microbioloog. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een extern laboratorium.
Helicobacter (kweek) 14 dagelijks Bacteriologie
Helicobacter pylori (IgG) 5 dagelijks Serologie
Helicobacter pylori op feces (antigeen bepaling ) 2 dagelijks Serologie
Hepatitis A virus (IgM/IgG) 5 dagelijks Serologie
Hepatitis A virus PCR 10 op verzoek Moleculaire biologie
Hepatitis A virus typering bij positieve IgM (t.b.v. epidemiologisch onderzoek) 20 op verzoek Serologie
Hepatitis B vaccinatietiter (anti-HBs) 5 dagelijks Serologie Kan als Cito worden aangevraagd. Zie Cito-procedure
Hepatitis B antigeen (HBsAg) 5 dagelijks Serologie Kan als Cito worden aangevraagd. Zie Cito-procedure
Hepatitis B Core (anti-HBc) 5 dagelijks Serologie Kan als Cito worden aangevraagd. Zie Cito-procedure
Hepatitis B Core IgM 5 dagelijks Serologie
Hepatitis B virus DNA (kwantitatief PCR) 10 maandag (even week) Moleculaire biologie
Hepatitis B virus typering 20 op verzoek Serologie
Hepatitis C virus antistoffen 5 dagelijks Serologie
Hepatitis C virus RNA (kwalitatief en kwantitatief PCR) 5 dinsdag Moleculaire biologie
Hepatitis D virus Ig (alleen verricht als HBV positief) 15 op verzoek Serologie
Hepatitis E virus (IgM/IgG) 5 dinsdag en donderdag Serologie
Hepatitis E virus PCR 10 op verzoek Moleculaire biologie
Herpes simplex virus (IgM/IgG) 5 dagelijks Serologie
HHV-6 IgG/IgM (Humaan Herpes Virus) 15 op verzoek Serologie
HHV-6 PCR (Humaan Herpes Virus) 5 op verzoek Moleculaire biologie
HHV-8 IgM (Humaan Herpes Virus) 15 op verzoek Serologie
Histoplasma capsulatum serologie en PCR 10 op verzoek Serologie
HIV (Humaan immunodeficiëntie virus) Ig/antigeen 5 dagelijks Serologie Bij een positieve bevinding vindt confirmatie middels blot plaats. De blot wordt op dinsdag en vrijdag uitgevoerd.

Kan als Cito worden aangevraagd. Zie Cito-procedure.

HIV p24 Ag (bevestiging) 10 dagelijks Serologie
HIV-genotypering/resistentiebepaling 28 op verzoek Moleculaire biologie
HIV-RNA viral load (PCR) 5 woensdag en vrijdag Moleculaire biologie
HSV1/2 en VZV – algemeen/uit liquor (PCR) 2 dagelijks Moleculaire biologie Kan als Cito worden aangevraagd. Zie Cito-procedure
HTLV I/II (Human T-lymphotropic virus) 10 op verzoek Serologie
Huidkweek 5 dagelijks Bacteriologie
Influenzavirus A en B, IgG 15 op verzoek Serologie
Influenzavirus resistentiebepaling (PCR) 15 op verzoek Moleculaire biologie
Influenza-sneltest (ID NOW) 2 dagelijks Moleculaire biologie
Japanese encephalitits virus IgG/IgM 15 op verzoek Serologie
Japanese encephalitits virus PCR 15 op verzoek Moleculaire biologie
JC-virus 10 op verzoek Serologie
JC-virus PCR 10 op verzoek Moleculaire biologie
Kingella kingae (PCR) 10 op verzoek Moleculaire biologie
KOH-preparaat (onderzoek op gisten en schimmels) 2 dagelijks Mycologie
Legionella in urine (antigeen bepaling) 2 bacteriologie Bacteriologie Kan als Cito worden aangevraagd. Zie Cito-procedure
Legionella pneumophila 1-7 (IgM/IgG) 5 dinsdag en donderdag Serologie
Legionella duplex (PCR) 5 maandag en donderdag Moleculaire biologie
Legionella watermonsteronderzoek 14 dagelijks Legionella
Legionella (kweek) 14 dagelijks Bacteriologie
Leishmaniasis PCR 7 op verzoek Parasitologie
Leishmaniasis serologie 10 1x per week Parasitologie
Lepra op verzoek Serologie
Leptospirose (Ziekte van Weil/Melkerskoorts) 10 op verzoek Serologie
LGV-PCR 2 dagelijks Moleculaire Biologie
LSU/ITS-PCR 5 dinsdag, donderdag Moleculaire Biologie
Lyme; zie Borrelia Burgdorferi Serologie
Lymphocytic Chorio meningitis virus IF IgG/IgM 15 op verzoek Serologie
Malaria (antigeen en preparaat) 1 dagelijks Parasitologie Er vindt altijd actieve melding van de bevindingen plaats bij een eerste screening.

Kan als Cito worden aangevraagd. Zie Cito-procedure

Mazelen PCR 10 op verzoek Moleculaire biologie
Mazelen (IgM/IgG) 5 dagelijks Serologie
Meningococcen C antistoffen 10 1x per 2 maanden Serologie
MERS PCR (Middle East respiratory syndrome coronavirus) 21 op verzoek Moleculaire biologie
Microsporidium spp. 7 op verzoek Parasitologie
MRSA (Multi-resistente Staphylococcus aureus) 5 dagelijks Bacteriologie
MRSA-sneltest (PCR) 2 dagelijks Moleculaire biologie
MRSAstam-PCR 2 dagelijks Moleculaire biologie
Mycobacterium spp.- atypische PCR 5 op verzoek Moleculaire biologie
Mycobacterium spp. kweek 50 dagelijks TBC Bij positieve bevinding vindt altijd actieve melding plaats.
Mycobacterium tuberculosis (TBC) (PCR) 2 dagelijks Moleculaire biologie
Mycobacterium tuberculosis (T-cel stimulatietest (IGRA)). Zie: Quantiferon
Mycoplasma genitalium 10 op verzoek Moleculaire biologie
Mycoplasma pneumoniae (IgM/IgG) 5 dagelijks Serologie
Mycoplasma spp. (geen M.pneumoniae / M.genitalium) op verzoek Moleculaire biologie
Neisseria gonorrhoeae (PCR) 3 dagelijks Moleculaire biologie Bij een positieve bevinding van Chlamydia trachomatis en Neisseria gonorrhoeae vindt confirmatie-onderzoek plaats.

Uitslag 1 dag later.

Neisseria gonorrhoeae (PCR) confirmatie-onderzoek na positieve screenings PCR 2 dagelijks Moleculaire biologie
Noro RNA PCR 2 dagelijks Moleculaire biologie
Parasitologisch onderzoek (microscopie en antigeenbepalingen) 5 dagelijks Parasitologie
Parvo B19 PCR 15 op verzoek Moleculaire biologie
Parvo virus (IgM/IgG) 5 dagelijk Serologie
Plakbandpreparaat 2 dagelijks Mycologie
Pneumocystis PCR 2 dagelijks Parasitologie
Pneumokokken antistoffen 10 1x per week op woensdag Serologie
Pneumokokken in urine (antigeen bepaling) 2 dagelijks Bacteriologie Kan als Cito worden aangevraagd. Zie Cito-procedure
Poliovirus type 1,3 20 op verzoek Serologie
Puskweek 5 dagelijks Bacteriologie
Quantiferon (onderzoek op Mycobacterium tuberculosis) 5 dagelijks Serologie
Rabies virus FAVN IgG (patiënt verdacht op Rabies) 15 op verzoek Serologie
Rabies virus FAVN IgG (titerbepaling na vaccinatie) 15 op verzoek Serologie
Respiratoire virusdetectie met MLPA 3 dagelijks Moleculaire biologie
Rickettsia Conorii virus IF IgG/IgM 15 op verzoek Serologie
Rickettsia Tsutsug. Virus IF IgM/IgG 15 op verzoek Serologie
Ross river virus IgG/IgM 15 op verzoek Serologie
Rota/Adenovirus antigeentest 2 dagelijks Moleculaire biologie
Rubella (rode hond) (IgM/IgG) 5 dagelijks Serologie Bij een positieve IgM bevinding vindt confirmatie onderzoek plaats middels een Rubella confirmatietest.
Rubella PCR 10 op verzoek Moleculaire biologie
Saint Louis Encephalitis virus IgG/IgM 10 op verzoek Serologie
Salmonella spp. PCR (is onderdeel van feces PCR) 3 dagelijks Moleculaire biologie Uitslag 1 dag later
Sapovirus PCR 10 op verzoek Moleculaire biologie
SBT-typering 40 1x per 2 weken Moleculaire biologie
Schimmels (kweek) 28 dagelijks Mycologie
Schistosoma spp serologie (Bilharzia) 10 1x per week Parasitologie
Scopen (kweek) 6 dagelijks Bacteriologie
Shigella spp. PCR (is onderdeel van feces PCR) 3 dagelijks Moleculaire biologie Uitslag 1 dag later
SOA-PCR onderzoek op: Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis 3 dagelijks Moleculaire biologie Bij een positieve bevinding van Chlamydia trachomatis en Neisseria gonorrhoeae vindt confirmatie-onderzoek plaats.

Uitslag 1 dag later

SOA-PCR: confirmatie-onderzoek op Chlamydia trachomatis en Neisseria gonorrhoeae 2 dagelijks Moleculaire biologie
Sporestrips kweek 8 dagelijks Bacteriologie
Sputumkweek 5 dagelijks Bacteriologie
STEC (PCR) 5 dagelijks Moleculaire biologie
Strongyloides PCR 5 maandag, woensdag en vrijdag Moleculaire biologie
Strongyloides stercolaris serologie 10 1x per week Parasitologie
Taenia solium PCR 30 op verzoek Parasitologie
Taenia solium serologie 14 op verzoek Parasitologie
Thick Born Encephalitis virus IgG/IgM 15 op verzoek Serologie
Toxine bepaling Clostridium difficile in feces 2 dagelijks Bacteriologie Kan als Cito worden aangevraagd. Zie Cito-procedure
Toxocara spp. Ascaris spp. serologie 15 op verzoek Parasitologie
Toxoplasma gondii (IgM/IgG) 5 dagelijks Serologie
Toxoplasma gondii PCR 7 op verzoek Parasitologie
Treponema pallidum (syphilis) (antistoffen) 5 dagelijks Serologie Bij een dubieuze/positieve bevinding vindt confirmatie middels een blot plaats. De blot wordt op maandag en donderdag uitgevoerd.
Treponema pallidum PCR 2 op verzoek Moleculaire biologie
Trichinella spp. serologie 28 op verzoek Parasitologie
Trichomonas vaginalis (PCR) 2 dagelijks Moleculaire biologie Bij een positieve bevinding van Chlamydia trachomatis en Neisseria gonorrhoeae vindt confirmatie-onderzoek plaats.

Uitslag 1 dag later

Tropheryma whipplei PCR 10 op verzoek Moleculaire biologie
Trypanosoma brucei serologie (Afrikaanse slaapziekte) 10 1x per week Parasitologie
Trypanosoma cruzi serologie (Ziekte van Chagas; Latijns Amerika) 10 1x per week Parasitologie
Tularemia (zie Francisella tularensis)
Ureaplasma urealyticum PCR 10 op verzoek Moleculaire biologie
Urinekweek 5 dagelijks Bacteriologie
Varicella Zoster virus (waterpokken) (IgG) 5 dagelijks Serologie Kan als Cito worden aangevraagd. Zie Cito-procedure
Venezuelan Equine Encephalomyelitis virus 15 op verzoek Serologie
VRE (Vancomycine Resistente Enterokokken) 5 dagelijks Bacteriologie
VRE-PCR 2 dagelijks Moleculaire biologie
Western Equine Encepalomyelitis virus IgG/IgM 15 op verzoek Serologie
West-Nile virus IgG/IgM 15 op verzoek Serologie
West-Nile virus PCR 15 op verzoek Moleculaire biologie
Yersinia enterocolitica blot (antistoffen IgA/IgG) 10 op verzoek Serologie
Zikavirus IgG/IgM 5 woensdag Serologie
Zikavirus PCR 15 op verzoek Moleculaire biologie
ZN-preparaat (Mycobacterium spp.) 2 dagelijks TBC Bij positieve bevinding vindt altijd actieve melding plaats.