Medische staf

Ali Al-Zubaidy heeft in 2012 de opleiding tot arts-microbioloog in het AMC afgerond en heeft na zijn opleiding gewerkt in het voormalig MC Slotervaart, het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis en het Amstelland Ziekenhuis. Zijn aandachtsgebieden zijn serologie, bacteriologie en kwaliteit.

Bjorn Herpers studeerde in 1999 af aan de Universiteit Utrecht in medische biologie (cum laude) en geneeskunde en behaalde zijn artsexamen in 2001. Hij specialiseerde zich tot arts-microbioloog in 2009 in het UMC Utrecht en het Sint Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein. Sinds 2014 is hij betrokken bij de ontwikkeling van endolysines – antibacteriële enzymen – als alternatief voor antibiotica. Sinds juni 2009 is Bjorn Herpers werkzaam als arts-microbioloog bij Streeklab Haarlem, waarvan sinds 1 maart 2020 als Chief Medical Officer (CMO).

Aandachtsgebieden

 • Bacteriologie specieel (TBC, Legionella, Mycologie)
 • Serologie
 • Epidemiologie
 • Antibioticabeleid
 • Infectiepreventie Spaarne Gasthuis

Promotie

2011 – Titel proefschrift: “MBL and L-ficolin: levels and genotypes in community-aqcuired pneumonia”

Nevenfuncties

 • Infectiecommissie Spaarne Gasthuis
 • Regionaal overleg afdelingen Infectiepreventie
 • Regionale antibioticumcommissie

Jayant Kalpoe studeerde in 2000 af aan de Universiteit Leiden in Biomedische Wetenschappen en Geneeskunde. Zijn specialisatie tot arts-microbioloog deed hij in het LUMC (Leiden) en gedeeltelijk in het Mount Sinai Hospital  (New York).

Aandachtsgebieden

 • Bacteriologie algemeen
 • Moleculaire biologie
 • Antibioticabeleid
 • Infectiepreventie (1e lijn)

Promotie

2007 – Titel proefschrift: “Quantum Virology. Improved management of viral infections through quantitative measurements”

Nevenfuncties

 • Arts-microbioloog SCAL (Leiden)
 • Arts-microbioloog infectiepreventie bij Tensen & Nolte

Jan Sinnige studeerde geneeskunde en biomedische wetenschappen aan de Universiteit Leiden en behaalde in 2009 zijn artsexamen. Daarna specialiseerde hij zich in het UMC Utrecht en het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein tot arts-microbioloog. Jan doet onderzoek naar uitbraken van bijzonder resistente micro-organismen (BRMO) in Nederlandse ziekenhuizen en zorginstellingen. Zijn aandachtsgebied betreft bacteriologie in het algemeen en resistentie in het bijzonder.

Aandachtsgebieden

 • Bacteriologie algemeen
 • Antibioticabeleid
 • Infectiepreventie Rode Kruis Ziekenhuis

Wetenschappelijke staf

Jeroen den Boer is als arts infectieziektebestrijding (1990) en huisarts (2016) aan het Streeklaboratorium verbonden als hoofd van de afdeling Epidemiologie (o.a. BEL=BronopsporingsEenheid Legionella-pneumonie).

Aandachtsgebieden

 • public health
 • outbreak management
 • epidemiologie van infectieziekten
 • initiëren en begeleiden van wetenschappelijk onderzoek.

Promotie

2008 – Titel proefschrift: “Legionnaires’ disease in The Netherlands 1998-2006”

Nevenfuncties

 • waarnemend huisarts
 • quarantaine-arts Schiphol

Sjoerd Euser studeerde in 2004 af aan de Vrije Universiteit Amsterdam in de Bewegingswetenschappen. Zijn promotieonderzoek naar determinanten van cognitieve achteruitgang en dementie voerde hij uit in het LUMC (afdeling Ouderengeneeskunde) en het ErasmusMC (afdeling Epidemiologie en Biostatistiek) waar hij ook zijn master in Klinische Epidemiologie behaalde (2007). Vanaf 2008 werkt hij bij het Streeklab Haarlem als klinisch epidemioloog en wetenschapscoöordinator en coördineert hij de taken van het Streeklab Haarlem als Nationaal Referentielaboratorium voor Legionella (waaronder die van de Bronopsporings Eenheid Legionella-pneumonie (BEL)).

Aandachtsgebieden:

 • Klinische epidemiologie
 • Legionella
 • Epidemiologie van infectieziekten
 • Surveillance en controle van infectieziekten

Promotie:

2008 – Titel proefschrift: “Determinants of cognitive decline and dementia in the very old”

Nevenfuncties:

Klinisch-epidemioloog Spaarne Gasthuis Academie

Ruud Jansen is sinds 2002 werkzaam bij het Streeklab Haarlem als moleculair bioloog. Hiervoor werkte hij als postdoctoraal wetenschapper in de veterinaire microbiologie aan de Universiteit van Utrecht en het Diergeneeskundig Instituut te Lelystad waar hij in 1994 promoveerde.

Sinds 2008 is hij geregistreerd als Medisch Moleculair Microbioloog.

Aandachtsgebieden

 • Microbiologie
 • Klinische chemie en Pathologie
 • Toepassing van Next Generation Sequencing

Promotie

1994 – Titel proefschrift: “The RTX toxins of Actinobacillus pleuropneumoniae”

Nevenfuncties

 • Vakinhoudelijk auditor voor de Raad van Accreditatie/CCKL

Theo Mank volgde bij de Universiteit van Leiden de opleiding tot parasitoloog en promoveerde in 1997 aan de faculteit der geneeskunde van de Vrije Universiteit te Amsterdam. Het promotieonderzoek betrof een studie naar de diagnostiek en epidemiologie van darmprotozoa bij patiënten met diarreeklachten in de huisartspraktijk. In 1998 werd hij erkend als parasitologisch wetenschappelijk onderzoeker en ingeschreven in het SMBWO register. Hij is sinds 1998 als klinisch parasitoloog werkzaam bij het Streeklab Haarlem.

Aandachtsgebieden

 • Parasitologie

Promotie

1997 – Titel proefschrift: “Intestinal Protozoa and Diarrhoea in General Practice”

Nevenfuncties

 • Bestuurslid en referent van de sectie parasitologie van de Stichting Kwaliteitsbewaking Medische Laboratoria (SKML)
 • Voorzitter van de landelijke werkgroep klinische parasitologie
 • Gastdocent bij onder meer het Post Academisch Onderwijs Geneeskunde (PAOG) parasitologie in Amsterdam en Leiden
 • Voorzitter van de sectie “intestinal parasites” van de European Study Group of Clinical Parasitology (ESGCP) van de European Society of Clinical Microbiology ans Infectious Diseases (sinds 2012)
 • Bestuurslid van de ESGCP van de Europian Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (sinds 2016)
 • Werkgroeplid van European Network for Foodborne Parasites in Europe (EURO-FPB) ( sinds 2017)

Wil van der Reijden studeerde Medische Biologie aan de Vrije Universiteit en deed doctoraal examen in 1992. Vervolgens deed hij promotie-onderzoek naar behandelmethoden van xerostomie bij o.a. patiënten met het syndroom van Sjögren. Nadat hij van 1999 tot 2010 als universitair docent Orale Microbiologie werkzaam is geweest aan het ACTA in Amsterdam heeft hij de opleiding tot medisch moleculair microbioloog in 2012 afgerond in het VUmc en het AMC in Amsterdam. Hij is sinds 2012 werkzaam in het Streeklab Haarlem.

Aandachtsgebieden

 • Moleculaire diagnostiek
 • Orale microbiologie

Promotie

1996 – Titel proefschrift: “Development of new polymer-based saliva substitutes for treatment of oral dryness”

Nevenfuncties

 • Penningmeester Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Microbiologie (KNVM)
 • Lid Beroepsbelangen-commissie Medisch Microbiologisch Onderzoekers van de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM)
 • Lid Redactie-adviesraad Bionieuws

Dennis Souverein studeerde in 2012 af aan de Vrije Universiteit Amsterdam in de gezondheidswetenschappen. Zijn promotieonderzoek naar de epidemiologie van BRMO in de regio Kennemerland voerde hij uit bij het Streeklaboratorium Haarlem en de Vrije Universiteit waar hij in 2017 ook zijn master epidemiologie behaalde. Vanaf 2013 werkt hij bij het Streeklaboratorium Haarlem als epidemioloog en ontwikkelt en maakt hij rapportages over antibioticaresistentie bij verschillende zorgverleners in de regio. Daarnaast ondersteunt hij de afdeling infectiepreventie van het Spaarne Gasthuis en Rode Kruis Ziekenhuis bij surveillance en rapportage van antibioticaresistente en zorginfecties.

Aandachtsgebieden

 • Epidemiologie
 • BRMO
 • Antibioticaresistentie
 • Surveillance en controle van infectieziekten

Promotie

2018 – Titel proefschrift: “HRMO in the region Kennemerland: A descriptive analysis. Prevalence, diagnostics, costs, transmission and risk factors”

Management

Bjorn Herpers studeerde in 1999 af aan de Universiteit Utrecht in medische biologie (cum laude) en geneeskunde en behaalde zijn artsexamen in 2001. Hij specialiseerde zich tot arts-microbioloog in 2009 in het UMC Utrecht en het Sint Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein. Sinds 2014 is hij betrokken bij de ontwikkeling van endolysines – antibacteriële enzymen – als alternatief voor antibiotica. Sinds juni 2009 is Bjorn Herpers werkzaam als arts-microbioloog bij Streeklab Haarlem, waarvan sinds 1 maart 2020 als Chief Medical Officer (CMO).

Aandachtsgebieden

 • Bacteriologie specieel (TBC, Legionella, Mycologie)
 • Serologie
 • Epidemiologie
 • Antibioticabeleid
 • Infectiepreventie Spaarne Gasthuis

Promotie

2011 – Titel proefschrift: “MBL and L-ficolin: levels and genotypes in community-aqcuired pneumonia”

Nevenfuncties

 • Infectiecommissie Spaarne Gasthuis
 • Regionaal overleg afdelingen Infectiepreventie
 • Regionale antibioticumcommissie

Marleen van Straten studeerde Biologie en Medisch laboratoriumonderzoek aan de Hogeschool Alkmaar. Sinds 2001 is zij werkzaam bij het Streeklab Haarlem. Allereerst in de functie van Medisch Microbiologisch Analist op de afdeling bacteriologie en sinds 2011 in de functie van laboratorium manager van de afdelingen bacteriologie, legionella en parasitologie.

Van 2016-2018 heeft Marleen gestudeerd aan de Rotterdam School of Management, Erasmus universiteit en heeft daar met succes de master Bedrijfskunde afgerond. Haar afstudeerrichting is ‘Strategische Vernieuwing & Corporate Entrepreneurship A’ en haar masterthesis richtte zich op samenwerkingsvormen binnen de medische microbiologie.

Nevenfuncties:

Lid bestuur Nederlandse Vereniging van Biomedische Laboratoriummedewerkers

Daniela Orsini studeerde biomedische wetenschappen aan de Universiteit Leiden en heeft na haar promotie verschillende commerciële functies gehad. Als accountmanager is zij verantwoordelijk voor business development, waarbij ze haar ervaring en expertise in de wetenschap en commercie gebruikt om het werkgebied van Streeklab Haarlem te ontwikkelen en uit te breiden met zowel nieuwe als huidige klanten.

Your Content Goes Here

Nicole van der Lee heeft na haar opleiding tot moleculair biologisch analist enige jaren bij de afdeling Klinische Genetica van het LUMC gewerkt. Sinds 2008 werkt zij bij het Streeklab Haarlem op de afdeling moleculaire diagnostiek en is zij ook intern auditor.

Daarnaast is zij sinds 2017 een van de relatiebeheerders voor de eerste lijns-diagnostiek van het Streeklab Haarlem. Dankzij haar jarenlange ervaring en expertise is zij de verbindende schakel tussen de diverse aanvragers van infectiediagnostiek en het Streeklab Haarlem. Een belangrijk onderdeel van haar werk is het samen met de artsen-microbioloog organiseren van DTO’s en nascholing voor de verschillende aanvragers van de eerste lijn.