Infectiepreventie

Infectiepreventie2018-08-29T09:51:39+00:00

Infectiepreventie

Het Streeklab Haarlem werkt nauw samen met de afdeling infectiepreventie van de verschillende ziekenhuizen, verpleeghuizen en andere zorginstellingen waar diagnostisch onderzoek voor wordt verricht. Daarnaast hebben wij een samenwerkingsverband met Tensen & Nolte, die infectiepreventie op maat bieden. Zo kunnen wij bij een uitbraak van bijzonder resistente micro-organismen (BRMO) samen zorgen voor een zo goed mogelijke begeleiding: de omvang van de uitbraak wordt in kaart gebracht en de juiste stappen zullen genomen worden om verdere verspreiding zo snel mogelijk te voorkomen.

Hier vindt u de criteria die door het Streeklab Haarlem worden gehanteerd bij het vaststellen van BRMO.

MRSA

De MRSA-bacterie is een Staphylococcus aureus die een afwijkend resistentiepatroon en een zogenaamd MecA-gen heeft.

In Nederland hanteren wij het zogenaamde zoek-en-vernietigsbeleid  (‘search and destroy’) bij MRSA-besmetting bij de mens. Dragers van MRSA worden actief opgespoord door risicopatiënten bij opname in het ziekenhuis te screenen door middel van uitstrijken van neus, keel, perineum (en eventueel wonden) te kweken. Patiënten die MRSA-dragers zijn, worden altijd strikt geïsoleerd verpleegd. Het is mogelijk dat MRSA-bacteriën toevallig worden aangetroffen in kweken. In dat geval wordt de patiënt direct geïsoleerd en worden andere patiënten en ziekenhuismedewerkers die met de MRSA-positieve patiënt in aanraking zijn geweest, gecontroleerd.

Als bij een risicopatiënt een snelle uitslag gewenst is, kan materiaal voor MRSA-PCR ingestuurd worden. Voor deze PCR kunnen dezelfde uitstrijken worden ingestuurd als voor de kweek. De PCR wordt van maandag tot en met vrijdag dagelijks uitgevoerd. In uitzonderlijke situaties kan, na ruggespraak met de dienstdoende arts-microbioloog, de PCR ook worden uitgevoerd  buiten de normale kantooruren en in het weekeinde.