11 Aug
Passantenregeling

Ook deze vakantie zien we weer een toename van het aantal vakantiegangers dat een beroep doet op de diensten van het Streeklab Haarlem. Zolang de patiënt verzekerd is in Nederland, kan het Streeklab Haarlem de declaratie doorsturen naar de zorgverzekeraar. Dit is echter niet mogelijk voor declaraties van personen die niet in Nederland tegen ziektekosten verzekerd zijn. Helaas zijn wij genoodzaakt om deze groep vooraf contant te laten betalen voor laboratoriumonderzoek. Tijdens kantooruren kunt u deze patiënt naar het Streeklab Haarlem doorverwijzen. Buiten kantooruren (dat zijn voornamelijk de spoedposten) dient de patiënt het laboratoriumonderzoek contant aan de zorgverlener te betalen. Dat geldt ook voor de werkzaamheden die het Streeklab Haarlem verricht.
K
omt dit in uw praktijk voor of verwacht u dat dit in de toekomst voorkomt, neem dan contact met ons op via servicedesk@streeklabhaarlem.nl. Wij zullen u de procedure nader uitleggen.

 

Ander recentelijk nieuws

Go To Top