27 Jan
Diagnostiek naar verwekkers van gastro-enteritis met behulp van moleculaire technieken

 De klassieke manier om bacteriële en parasitaire verwekkers van gastro-enteritis vast te stellen, is met behulp van microscopisch onderzoek en kweek. Een groot nadeel van dit onderzoek is dat de doorlooptijd relatief lang is, waardoor de uitslag vaak pas laat bekend wordt.
Met het beschikbaar komen van de zgn. Real Time PCR is er nu een moleculaire screeningstechniek voorhanden die veel sneller uitvoerbaar is. Alleen materialen die positief zijn in het moleculaire screeningsonderzoek worden ter confirmatie met behulp van kweek en microscopie onderzocht (de gouden standaard).We hebben twee gastro-enteritis screeningspakketten samengesteld waarin de meest frequent voorkomende pathogenen worden getest:

Het aanvraagformulier zal in de nabije toekomst hierop worden aangepast waardoor gericht het bacterieel, parasitair of beide testpanels kunnen worden aangevraagd. Tot die tijd kunt u gebruik maken van het huidige formulier:

een bacterieel panel: Salmonella, Shigella, Campylobacter

en parasitair panel: Giardia lamblia, Entamoeba histolytica, Dientamoeba fragilis en Cryptosporidium

Het aanvraagformulier zal in de nabije toekomst hierop worden aangepast waardoor gericht het bacterieel, parasitair of beide testpanels kunnen worden aangevraagd. Tot die tijd kunt u gebruik maken van het huidige formulier:

Darmparasieten aankruisen voor parasitair onderzoek

Salmonella, Shigella, Campylobacter (SSC) aankruisen voor bacterieel onderzoek

Aangezien Yersinia nagenoeg nooit geïsoleerd wordt bij patiënten met gastro-enteritis hebben wij ervoor gekozen deze bacterie niet op te nemen in het screeningspanel. Als Yersina samen met SSC wordt aangevraagd, wordt in principe uitsluitend getest op bovengenoemde drie bacteriële verwekkers. Indien u toch gericht onderzoek wil laten uitvoeren op Yersinia, dient u dit expliciet te vermelden bij de klinische gegevens of vooraf te overleggen met één van de artsen-microbioloog.

Het onderzoek naar wormeieren, waarvoor tot op heden nog geen moleculair screeningsonderzoek beschikbaar is, wordt als altijd verricht op basis van de op het aanvraagformulier aangevinkte en/of geschreven anamnestische gegevens.

Vanaf 20 maart zullen wij overgaan op de moleculaire screening. Wij gaan er vanuit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben omtrent deze diagnostiek dan kunt u altijd contact opnemen met één van de artsen-microbioloog.

Dr. E.P.F. IJzerman, arts-microbioloog

 

Ander recentelijk nieuws

Go To Top