27 Jan
Persbericht accreditatie Legionella

P E R S B E R I C H T

Stichting Streeklaboratorium voor de Volksgezondheid Kennemerland (SLH) in Haarlem geaccrediteerd voor het afnemen en analyseren van watermonsters op Legionella.

Het SLH is een door de Raad van Accreditatie (RvA) geaccrediteerd medisch microbiologisch laboratorium dat in opdracht van medisch specialisten, ziekenhuizen, huisartsen en andere zorginstellingen onderzoek uitvoert op de aanwezigheid van infectieziekten. Deze accreditatie houdt in dat het kwaliteitssysteem van het SLH voldoet aan de strenge richtlijnen die aan medische laboratoria worden gesteld voor het verrichten van onderzoek ten behoeve van patiënten die verdacht worden van een infectieziekte.


Recentelijk is de accreditatie uitgebreid waardoor het SLH nu ook Legionella onderzoek op watermonsters volgens deze richtlijnen kan uitvoeren. Het afnemen en analyseren van watermonsters op de aanwezigheid van Legionella is vooral van belang voor bedrijven die moeten voldoen aan het drinkwaterleidingbesluit (zorginstellingen, hotels, zwembaden, sauna's, e.d.). Het onderzoek op Legionella kan zowel conform de Nederlandse richtlijn NEN 6265 als conform de internationale norm ISO 11731 plaatsvinden.


Sinds de Legionella-uitbraak tijdens de Westfriese Flora in Bovenkarspel in 1999 is het SLH op verschillende terreinen betrokken bij het legionella-onderzoek in Nederland (zie: www.legionellaplatform.nl).

De overige activiteiten van het SLH op het gebied van Legionella-onderzoek richten zich op patiëntendiagnostiek en wetenschappelijk onderzoek.

Ander recentelijk nieuws

Go To Top