18 May
Streeklab Haarlem ISO 15189 geaccrediteerd

Vanaf 28 april jl. zijn wij geaccrediteerd voor ISO 15189

De Raad voor Accreditatie heeft op 28 april jl. accreditatie verleend aan het Streeklab Haarlem  op basis van de internationale norm ISO-15189: “Medische laboratoria - bijzondere eisen voor kwaliteit en competentie”.
Het Streeklab Haarlem heeft aangetoond een kwaliteitsmanagementsysteem te hebben ingericht dat zorg draagt voor een consistente wijze van dienstverlening die voldoet aan de wensen en eisen van de klant en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Het Streeklab Haarlem heeft aangetoond dat zij het streven naar voortdurende kwaliteitsverbetering heeft verankerd in haar organisatie. Door het behalen van de ISO 15189 accreditatie voldoet het Streeklab Haarlem aan de managementsysteem-principes van ISO 9001/2008.

Dick Veenendaal, directeur en arts-microbioloog van het Streeklab Haarlem: “De CCKL-accreditatie die wij in 2007 hebben behaald is nu omgezet naar de ISO 15189 accreditatie. Dit is het resultaat van de tomeloze inzet van alle medewerkers. Het is bijzonder verheugend te constateren dat de externe auditoren van de RvA hebben vastgesteld dat wij voldoen aan deze internationale norm. Het Streeklab Haarlem streeft naar het hoogst haalbare kwaliteitsniveau van infectieveiligheid voor patiënten en (zorg-)organisaties in haar verzorgingsgebied en beschouwt continue kwaliteitsverbetering als de norm voor optimale dienstverlening.”

De volledige scope van het Streeklab Haarlem (registratienummer M184) is via de website van de Raad voor Accreditatie (www.rva.nl) te raadplegen.
Naast medisch microbiologische diensten, een aantal moleculaire bepalingen voor de klinische chemie is accreditatie ook verleend voor Legionella-onderzoek in water conform NEN 6265 en NEN 6245, monstername conform NEN 6265 en ISO 19458, analyse conform 11731-2, alsmede de eigen methode van het Streeklab Haarlem (Legionella-isolatie ISO-plus).

Ander recentelijk nieuws

Go To Top