27 Jan
Aanpassing TFT set voor parasitologisch fecesonderzoek

Met genoegen kunnen wij u meedelen dat vanaf heden voor een screenend parasitologisch fecesonderzoek een enkelvoudig fecesmonster (verdeeld over twee containers) voldoende is. Deze procedure komt in de plaats van de Triple Feces Test (TFT), waarvoor feces van drie opeenvolgende dagen moest worden afgenomen.Bij het onderzoek naar darmparasieten wordt gebruik gemaakt van de laatste inzichten, door gebruik te maken van een combinatie van specifieke PCR’s gericht op het aantonen van DNA van Giardia lamblia, Dientamoeba fragilis, Cryptosporidium spp en Entamoeba histolytica.Wetenschappelijk onderzoek binnen ons laboratorium heeft aangetoond dat de negatief voorspellende waarde van genoemde (multiplex) PCR de 100% benadert. Bij een positief PCR resultaat wordt een confirmatie onderzoek uitgevoerd, gebruikmakend van de conventionele (microscopische) technieken. Het confirmatie onderzoek blijft nodig omdat de positief voorspellende waarde nog niet geheel duidelijk is en om dubbelinfecties uit te sluiten.Afhankelijk van de door u op het aanvraagformulier vermelde anamnestische gegevens (bijvoorbeeld bezoek buitenland/tropen, eosinofilie, immuunsuppressie) zal naast de multiplex PCR ook specifiek microscopisch onderzoek naar bijvoorbeeld wormeieren verricht worden. 
Voor het verzamelen van de feces door de patiënt hebben wij de huidige TFT set aangepast. De nieuwe set (DFT geheten) bestaat uit 2 containers: 1 container met een fixatievloeistof (SAF) en 1 container zonder vloeistof.In beide containers dient direct na productie een gedeelte van de ontlasting gedaan te worden; dit naar analogie met de TFT set. Er is echter geen noodzaak meer tot het opsparen van meerdere porties ontlasting over meerdere dagen. 
Mocht er naast parasitologisch fecesonderzoek tevens een bacterieel en/of virologisch onderzoek gewenst zijn, dan kan dit ook vanuit dezelfde DFT verricht worden. Gedurende de maanden juli en augustus zullen wij de huidige TFT set gaan vervangen door de DFT. Mocht u momenteel nog TFT sets in de praktijk op voorraad hebben, dan kunnen deze ook als DFT gebruikt worden. U dient dan de patiënt te instrueren dat de drie potjes (anders dan in de “instructies voor gebruik” van de TFT) op één dag gevuld kunnen worden met een enkelvoudig fecesmonster. Om misverstanden te voorkomen, vragen we u drie potjes te laten vullen, zodat de buis zonder fixatief altijd gevuld wordt. Met de introductie van de multiplex PCR in combinatie met de DFT set zijn wij van mening dat wij tot een patiëntvriendelijkere procedure zijn gekomen met als bijkomend voordeel dat de doorlooptijd van het parasitologisch fecesonderzoek bekort wordt. 
Mocht u nog vragen hebben, dan horen wij dat graag. Dr. E.P.F. IJzerman, arts-microbioloog 
Directeur Dr. T. Mank, parasitoloog

Ander recentelijk nieuws

Go To Top