Dr. Dick Veenendaal

- Medische microbiologie en ziekenhuishygiëne Spaarne Gasthuis

- Virologische en serologische diagnostiek

Vitae: 

Dr. Dick Veenendaal studeerde geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij behaalde zijn arts-examen in 1985. Vervolgens deed hij promotie-onderzoek naar de rol van de darmflora bij Graft versus Host Disease na allogene beenmergtransplantatie. In 1988 begon hij zijn opleiding tot arts-microbioloog in het Universitair Medisch Centrum in Groningen. Na het afronden van deze specialisatie  in 1992 ging hij  werken als arts-microbioloog bij het Laboratorium voor de Volksgezondheid in Friesland. Vanaf 1996 vervulde hij Laboratorium voor de Volksgezondheid in Friesland de functie van hoofd van de afdeling medische microbiologie. Sinds 1999 is Dick Veenendaal werkzaam als arts-microbioloog bij het Streeklab Haarlem. Sinds februari 2015 is hij directeur van het Streeklab Haarlem.

 

Aandachtsgebieden

Directie

Coördinatie bacteriologie algemeen

Serologie

Glims/ICT

Kwaliteitssysteem

AB beleid

 

Promotie

1995 – The Role of Gut Microflora in Graft versus Host Diseaese 

 

Nevenfuncties

Secretaris NVMM 1997-2001 

Consulent Medische Microbiologie voor Noord-Holland Flevoland (CIb/RIVM) 2007-2012

Lid Programmacommissie Prenatale Screening Infectieziekten Erytrocyten immunisatie (PSIE) Centrum Bevolkings Onderzoek (RIVM) 2009- heden.

Lid DB Stichting Digitale Snelweg Kennemerland (SDSK) 2013- heden

Position:  Directeur, arts-microbioloog Doctor category:  Medische staf Photo: 
Go To Top