11 Feb
Zikavirus

Klinisch beeld, diagostiek en risico voor zwangeren

Zikavirus
Het zikavirus breidt zich steeds verder uit over het Caribisch gebied en andere landen in Zuid- en Midden-Amerika.

Klinisch beeld
De symptomen lijken erg op dat van een dengue- en chikungunya-infectie. Echter, de meeste infecties (60-80%) verlopen zonder enige klachten. Indien er klachten zijn dan treden deze op na een incubatieperiode van 3-12 dagen. Klachten zijn meestal self-limiting, mild en duren gemiddeld 2-7 dagen. De belangrijkste symptomen zijn:
- Subfebriele temperatuur (<38.5° C)
- Algemene, niet specifieke symptomen als spierpijn, algehele malaise en hoofdpijn
- Maculopapulaire huiduitslag, vaak van gezicht naar lichaam uitbreidend
- Hyperemische conjunctiva of bilaterale, non-purulente conjunctivitis
- Voorbijgaande arthritis/arthralgie, eventueel gepaard gaand met gewrichtszwelling in vooral de kleinere hand- en voetgewrichten.

Zikavirus en zwangeren
Men vermoedt een verband tussen zikavirusinfecties en aangeboren hersenafwijkingen zoals microcefalie. Of deze afwijkingen daadwerkelijk het gevolg zijn van zikavirusinfecties, wordt nog onderzocht. Hoewel de kans op complicaties van een zikavirusinfecties vooralsnog dus klein lijkt te zijn, bestaan er vermoedens van ernstige complicaties bij zwangeren. Zwangeren, en vrouwen met een zwangerschapswens, worden door het RIVM daarom geadviseerd om uit voorzorg te overwegen een reis naar gebieden waar zikavirusinfecties voorkomen, uit te stellen. Voor zwangeren in gebieden waar Zikavirusinfecties kunnen worden opgelopen, geldt het advies om altijd zorgvuldig maatregelen te nemen om muggenbeten te voorkomen.

Diagnostiek
Bij mensen met passende symptomen en reisnamnese kan de diagnose bevestigd worden door middel van een PCR op serum/plasma of urine, afgenomen in de eerste vijf dagen na de start van symptomen. Serologie (antistoffenbepaling) is nog niet voldoende gevalideerd voor de diagnostiek. Wel is het mogelijk een serumpaar af te nemen om later (wanneer betrouwbare diagnostiek beschikbaar is) de antistoffenbepaling in te zetten.

Voor meer informatie kunt u terecht bij een van de artsen-microbioloog of op de websites van:
RIVM: http://goo.gl/gJdiKG
PAHO: http://goo.gl/PP1WbA
CDC: http://www.cdc.gov/zika/

Ander recentelijk nieuws

Go To Top