Privacyreglement

Uw persoonsgegevens worden vastgelegd in een persoonsregister waarop ons privacyreglement van toepassing is conform de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Zeer incidenteel wordt bloed of lichaamsmateriaal van patiënten gebruikt voor andere doelen, bijvoorbeeld bij de kalibratie van apparatuur of als controlemateriaal voor nieuwe analyses.
 Het materiaal wordt daartoe altijd eerst geanonimiseerd, zodat de resultaten van onderzoek niet meer tot individuele patiënten herleidbaar zijn.Om het complete privacyreglement in te zien kunt u hier klikken.

Go To Top