17 Jun
Toestemming patiënt voor opt-in regeling

Informatie toestemming patiënt in verzendenvelop

Vanaf 15 juni a.s. wordt een patiënt-toestemmingsformulier voor informatiedeling (optin-regeling) in de verzendenvelop bijgevoegd. De patiënt wordt gevraagd om zijn of haar directe zorgverleners toegang te verlenen tot persoonsgebonden zorginformatie, zoals de labuitslagen van het Streeklab Haarlem en Atalmedial via Cyberlab en EpicCare Link voor het Spaarne Gasthuis.

 

Voor het mogen delen van medische gegevens tussen mede-zorgverleners via het regioportaal Doc2Doc, moet er expliciet toestemming van de patiënt zijn. In de folder staat beschreven hoe de patiënt die toestemming schriftelijk kan vastleggen. Hij kan dit echter ook zelf regelen in het patiëntenportaal MijnDoc.nu.  

 

Ander recentelijk nieuws

Go To Top