Doorlooptijden

Het Streeklab Haarlem heeft een lijst opgesteld met de doorlooptijden van de onderzoeken. De doorlooptijd is de tijd tussen binnenkomst van het monster in ons laboratorium en vrijgave van de uitslag in ons computersysteem na autorisatie door de arts-microbioloog. Na de autorisatie (= goedkeuring van de onderzoeksresultaten) worden de uitslagen dezelfde dag zichtbaar in de digitale systemen van huisartsen en ziekenhuizen. 
Weergegeven is de maximale doorlooptijd in werkdagen. Een positieve kweek of confirmatie-onderzoek (bevestiging) nemen meer tijd in beslag dan een negatieve kweek of negatieve uitslag.
Voor de doorlooptijden klikt u hier.

 

Go To Top