Dr. Theo Mank

- Parasitologische diagnostiek en onderzoek

Vitae: 

Dr. Theo Mank volgde bij de Universiteit van Leiden de opleiding tot parasitoloog en promoveerde in 1997 aan de faculteit der geneeskunde van de Vrije Universiteit te Amsterdam. Het promotieonderzoek betrof een studie naar de diagnostiek en epidemiologie van darmprotozoa bij patiënten met diarreeklachten in de huisartspraktijk. In 1998 werd hij erkend als parasitologisch wetenschappelijk onderzoeker en ingeschreven in het SMBWO register. Hij is sinds 1998 als klinisch parasitoloog werkzaam bij het Streeklab Haarlem.

 

Nevenfuncties

Bestuurslid en referent van de sectie parasitologie van de Stichting Kwaliteitsbewaking Medische Laboratoria (SKML)

Vakinhoudelijk auditor voor de Raad van Accreditatie/CCKL

Voorzitter van de landelijke werkgroep klinische parasitologie

Gastdocent bij ondermeer het Post Academisch Onderwijs Geneeskunde (PAOG) parasitologie in Amsterdam en Leiden 

Voorzitter van de sectie "intestinal parasites" van de European Study Group of Clinical Parasitology (ESGCP) van de European Society of Clinical Microbiology ans Infectious Diseases (sinds 2012)

Bestuurslid van de ESGCP van de Europian Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (sinds 2016)

Werkgroeplid van European Network for Foodborne Parasites in Europe (EURO-FPB) ( sinds 2017)

Position:  Parasitoloog Doctor category:  Medische staf Photo: 
Go To Top