23 Sep
Streeklab Haarlem sponsort Stichting Vrouwen voor Vrouwen (December 2013)

Veel vrouwen uit de rurale gebieden in Nepal komen op onze gynokampen met klachten over vaginale afscheiding.

Vrouwen in de geslachtsrijpe leeftijd hebben vaak natuurlijke afscheiding. De Nepalese gezondheidswerkers behandelen dit als SOA (Sexueel Overdraagbare Aandoening), en denken daarbij vooral aan chlamydia. De mogelijkheden voor laboratoriumonderzoek zijn gering in Nepal en zeker niet aanwezig op het platteland. 

Normale afscheiding wordt op deze manier met 4 antibiotica behandeld, wat mogelijk resistentie tegen diverse antibiotica in de hand werkt.

Wij zouden met hen de discussie willen aangaan dat veel vrouwen in de geslachtsrijpe leeftijd afscheiding hebben, zonder dat dit een SOA hoeft te zijn.

Omdat afscheiding bij chlamydia geen uiterlijke kenmerken heeft waaraan je de infectie kunt herkennen en chlamydia zelfs vaak helemaal geen klachten geeft, willen wij onderzoek doen bij 100 Nepalese vrouwen tijdens ons a.s  november-kamp. Door middel van vaginale uitstrijkjes testen wij de vrouwen op chlamydia.

Wij selecteren die vrouwen waarbij de Nepalese gezondheidswerkers blind antibiotica zouden hebben gegeven op basis van alleen hun klacht over afscheiding.

Het Streeklaboratorium Haarlem is zo vriendelijk geweest om 100 swabs, inclusief het laboratoriumonderzoek naar chlamydia te doneren.

Link naar: http://www.vrouwenvoorvrouwen.nl/

Ander recentelijk nieuws

Go To Top