13 Jan
Wijziging lay-out aanvraagformulier ZorgDomein

Streeklab Haarlem verzoekt ZorgDomein om aanpassingen te herzien.

Helaas hebben wij geconstateerd dat ZorgDomein zonder voorafgaand overleg met ons de lay-out van het medisch microbiologische aanvraagformulier heeft aangepast.
Het gevolg van deze wijziging is dat het aanvraagformulier nu minder duidelijk is geworden.
  Wij hebben ZorgDomein dringend verzocht om deze aanpassing zo spoedig mogelijk te herzien.

 

Ander recentelijk nieuws

Go To Top