Medische staf

Dr. Dick VeenendaalDirecteur, arts-microbioloog

- Medische microbiologie en ziekenhuishygiëne Spaarne Gasthuis

- Virologische en serologische diagnostiek

Curriculum Vitae

Dr. Dick Veenendaal studeerde geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij behaalde zijn arts-examen in 1985. Vervolgens deed hij promotie-onderzoek naar de rol van de darmflora bij Graft versus Host Disease na allogene beenmergtransplantatie. In 1988 begon hij zijn opleiding tot arts-microbioloog in het Universitair Medisch Centrum in Groningen. Na het afronden van deze specialisatie  in 1992 ging hij  werken als arts-microbioloog bij het Laboratorium voor de Volksgezondheid in Friesland. Vanaf 1996 vervulde hij Laboratorium voor de Volksgezondheid in Friesland de functie van hoofd van de afdeling medische microbiologie. Sinds 1999 is Dick Veenendaal werkzaam als arts-microbioloog bij het Streeklab Haarlem. Sinds februari 2015 is hij directeur van het Streeklab Haarlem.

 

Aandachtsgebieden

Directie

Coördinatie bacteriologie algemeen

Serologie

Glims/ICT

Kwaliteitssysteem

AB beleid

 

Promotie

1995 – The Role of Gut Microflora in Graft versus Host Diseaese 

 

Nevenfuncties

Secretaris NVMM 1997-2001 

Consulent Medische Microbiologie voor Noord-Holland Flevoland (CIb/RIVM) 2007-2012

Lid Programmacommissie Prenatale Screening Infectieziekten Erytrocyten immunisatie (PSIE) Centrum Bevolkings Onderzoek (RIVM) 2009- heden.

Lid DB Stichting Digitale Snelweg Kennemerland (SDSK) 2013- heden

Dr. Bjorn HerpersArts-microbioloog

- Serologie

- Moleculaire diagnostiek

- Medische microbiologie en ziekenhuishygiëne Spaarne Gasthuis

Curriculum Vitae

Dr. Bjorn Herpers studeerde in 1999 af aan de Universiteit Utrecht in medische biologie (cum laude) en geneeskunde en behaalde zijn artsexamen in 2001. Hij specialiseerde zich tot arts-microbioloog in 2009 in het UMCU in Utrecht en het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein.

 

Aandachtsgebieden

Bacteriologie specieel (TBC, Legionella, Mycologie)

Parasitologie

Serologie

Epidemiologie

Glims/Rapportage

AB beleid

Infectiepreventie (SG)

 

Promotie

2011 - Titel proefschrift: "MBL and L-ficolin: levels and genotypes in community-aqcuired pneumonia"

 

Nevenfuncties

Infectiecommissie Spaarne Gasthuis

Regionaal overleg afdelingen Infectiepreventie

Regionale antibioticumcommissie (SWAB)

Drs. Jan SinnigeArts-microbioloog

- Bacteriologie

- Resistentie

- Antibiotica

- Medische microbiologie en ziekenhuishygiëne Rode Kruis Ziekenhuis en Brandwondencentrum

Curriculum Vitae

Jan Sinnige studeerde geneeskunde en biomedische wetenschappen aan de Universiteit Leiden en behaalde in 2009 zijn artsexamen. Daarna specialiseerde hij zich in het UMC Utrecht en het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein tot arts-microbioloog. Jan doet onderzoek naar uitbraken van bijzonder resistente micro-organisme (BRMO) in Nederlandse ziekenhuizen en zorginstellingen. Zijn aandachtsgebied betreft bacteriologie in het algemeen en resistentie in het bijzonder.

 

Aandachtsgebieden

Bacteriologie algemeen

Moleculaire biologie

AB beleid

Infectiepreventie (RKZ)

Dr. Ruud JansenMedisch moleculair microbioloog

- Microbiologie

- Klinische chemie en Pathologie

- Toepassing van Next Generation Sequencing

Curriculum Vitae

Dr. Ruud Jansen is sinds 2002 werkzaam bij het Streeklab Haarlem als moleculair bioloog. Hiervoor werkte hij als Postdoctoraal wetenschapper in de Veterinaire microbiologie aan de Universiteit van Utrecht en het Diergeneeskundig Instituut te Lelystad waar hij in 1994 promoveerde. 

Sinds 2008 is hij geregistreerd als Medisch Moleculair Microbioloog. 

 

Aandachtsgebieden binnen de Moleculaire diagnostiek

Microbiologie

Klinische chemie en Pathologie

Toepassing van Next Generation Sequencing

 

Nevenfuncties

Programmacommissie Werkgroep Moleculaire Diagnostiek van de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM)

Vakinhoudelijk auditor voor de Raad van Accreditatie/CCKL

Dr. Wil van der ReijdenMedisch moleculair microbioloog

- Moleculaire diagnostiek

- Orale microbiologie

Curriculum Vitae

Dr. Wil van der Reijden studeerde Medische Biologie aan de Vrije Universiteit en deed doctoraal examen in 1992. Vervolgens deed hij promotie-onderzoek naar behandelmethoden van xerostomie bij o.a. patiënten met het syndroom van Sjögren. Nadat hij van 1999 tot 2010 als universitair docent Orale Microbiologie werkzaam is geweest aan het ACTA in Amsterdam heeft hij de opleiding tot medisch moleculair microbioloog in 2012 afgerond in het VUmc en het AMC in Amsterdam. Hij is sinds 2012 werkzaam in het Streeklab Haarlem.

 

Aandachtsgebieden

Moleculaire diagnostiek

Orale microbiologie

 

Promotie

1996 - Development of new polymer-based saliva substitutes for treatment of oral dryness

 

Nevenfuncties

Penningmeester Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Microbiologie (KNVM) (vanaf 2014)

Voorzitter Beroepsbelangen-commissie Medisch Microbiologisch Onderzoekers van de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM)

Lid Programmacommissie Werkgroep Moleculaire Diagnostiek Infectieziekten Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM)

Lid Kascommissie Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Microbiologie (KNVM) (tot 2014)

Lid Kascommissie Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM)

 

Dr. Theo MankParasitoloog

- Parasitologische diagnostiek en onderzoek

Curriculum Vitae

Dr. Theo Mank volgde bij de Universiteit van Leiden de opleiding tot parasitoloog en promoveerde in 1997 aan de faculteit der geneeskunde van de Vrije Universiteit te Amsterdam. Het promotieonderzoek betrof een studie naar de diagnostiek en epidemiologie van darmprotozoa bij patiënten met diarreeklachten in de huisartspraktijk. In 1998 werd hij erkend als parasitologisch wetenschappelijk onderzoeker en ingeschreven in het SMBWO register. Hij is sinds 1998 als klinisch parasitoloog werkzaam bij het Streeklab Haarlem.

 

Nevenfuncties

Bestuurslid en referent van de sectie parasitologie van de Stichting Kwaliteitsbewaking Medische Laboratoria (SKML)

Vakinhoudelijk auditor voor de Raad van Accreditatie/CCKL

Voorzitter van de landelijke werkgroep klinische parasitologie

Gastdocent bij ondermeer het Post Academisch Onderwijs Geneeskunde (PAOG) parasitologie in Amsterdam en Leiden 

Voorzitter van de sectie "intestinal parasites" van de European Study Group of Clinical Parasitology (ESGCP) van de European Society of Clinical Microbiology ans Infectious Diseases (sinds 2012)

Bestuurslid van de ESGCP van de Europian Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (sinds 2016)

Werkgroeplid van European Network for Foodborne Parasites in Europe (EURO-FPB) ( sinds 2017)

Dr. Jayant KalpoeArts-microbioloog

- Bacteriologie algemeen

- Moleculaire biologie

- AB beleid

- Infectiepreventie (V&V)

Curriculum Vitae

Jayant Kalpoe studeerde in 2000 af aan de Universiteit Leiden in Biomedische Wetenschappen en Geneeskunde. Zijn specialisatie tot arts-microbioloog deed hij in het LUMC (Leiden) en gedeeltelijk in het Mount Sinai Hospital  (New York).

 

 

Aandachtsgebieden

Bacteriologie algemeen

Moleculaire biologie

AB beleid

Infectiepreventie (V&V)

 

Promotie

2007 - Titel proefschrift: Quantum Virology. Improved management of viral infections through quantitative measurements

 

Nevenfuncties

Arts-microbioloog SCAL (Leiden)

 

Adviseur microbiologie en Infectiepreventie bij Tensen & Nolte Infectie preventie b.v.

 

 

Dr. Bernard MoffieArts-microbioloog

Ik ben Bernard Moffie, 64 jaar oud, getrouwd en vader van drie dochters.
Vanaf 1 december j.l. ben ik voor de duur van een jaar werkzaam op het Streeklab Haarlem als arts-microbioloog.Vele jaren ben ik verbonden geweest aan het Vlietland Ziekenhuis in Schiedam. Daarnaast heb ik regelmatig waargenomen in verschillende ziekenhuizen in de regio Rotterdam en in het Streeklaboratorium aldaar. Bijna anderhalf jaar geleden ben ik in Schiedam gestopt, met het plan nog een aantal jaren in deeltijd verder te werken. Het afgelopen jaar was dat in het Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem. Ik werk met nu met veel plezier in Haarlem en verwacht dat de komende tijd zo voort te zetten.

Curriculum Vitae
Go To Top