Virologisch onderzoek

Virus diagnostiek bestaat uit directe diagnostiek zoals antigeen detectie en DNA detectie (PCR) in directe materialen en uitstrijken respectievelijk indirect serologisch onderzoek in een enkelvoudig respectievelijk gepaard serum en/of liquor. Indien mogelijk dient directe diagnostiek tijdens de acute fase (1ste week) van een virusinfectie te worden ingezet in combinatie met serologisch onderzoek. Serologische diagnostiek van acute virusinfecties berust op het aantonen van een significante antilichaam-titerstijging in een serumpaar, waarbij het eerste serum is afgenomen in de acute fase van de ziekte (eerste week) en het tweede serum 10-14 dagen later. Bij sommige primo-infec­ties is vroege, snelle diagnostiek mogelijk door bepaling van specifieke IgM en of IgA anti­stoffen in een serummonster. 

Naast virale verwekkers zijn in onderstaand overzicht tevens niet-virale micro-organismen opgenomen die differentiaal diagnostisch niet op voorhand kunnen worden uitgesloten en die met behulp van serologisch onderzoek kunnen worden aangetoond.

Bij vragen en of onduidelijkheden verdient het aanbeveling om te overleggen met een arts-microbioloog.

Tractus respiratorius (bovenste luchtwegen + KNO)

Verkoudheid, keelontsteking, tonsillitis, laryngitis, pseudokroep, tracheïtis, bronchitis, pneumonie

 • AanvraagNasopharynx spoelsel, Keel/neusuitstrijk, serum(paar)
 • Klinische verschijnselenVerkoudheid, keelontsteking, tonsillitis, laryngitis, pseudokroep, tracheïtis, bronchitis, pneumonie
 • ZiekteverwekkersRhinovirus, RS-virus, Influenza virus, Parainfluenzavirus, Adenovirus, Chl.psittaci, M.pneumoniae, Coxiella burnetii (Q-koorts), 
Legionella pneumophila

Tractus digestivus

Gastro-enteritis, acute diarree

 • AanvraagFeces
 • Klinische verschijnselenGastro-enteritis, acute diarree
 • ZiekteverwekkersRotavirus, adenovirus, norovirus, astrovirus, enterovirus, Cytomegalovirus, Herpes Simplex virus

Tractus urogenitalis

Genitale herpes

 • AanvraagBlaasjesinhoud, uitstrijk laesie
 • Klinische verschijnselenGenitale herpes
 • ZiekteverwekkersHerpes simplex virus

Huid

Blaasjes

 • AanvraagBlaasjesinhoud, uitstrijk laesie
 • Klinische verschijnselenBlaasjes
 • ZiekteverwekkersHerpes simplex virus, varicella-zoster vi­rus, enterovirus, pokvirussen

Hand, foot and mouth disease

 • AanvraagUitstrijk laesie, feces, keel, se­rum­(paar)
 • Klinische verschijnselenHand, foot and mouth disease
 • ZiekteverwekkersEnterovirus (Coxsackie A virus)

Mazelen

 • Aanvraagkeelkweek, serum(paar)
 • Klinische verschijnselenMazelen
 • ZiekteverwekkersMazelen virus

Rode hond

 • AanvraagSerum
 • Klinische verschijnselenRode hond
 • ZiekteverwekkersRubella virus

Overige exanthemen

 • AanvraagFeces, keeluitstrijk, se­rum(paar)
 • Klinische verschijnselenOverige exanthemen
 • ZiekteverwekkersAdenovirus, enterovirus, parvo­virus, herpes 6 virus

Purpura (idiopathisch)

 • AanvraagSerum(paar)
 • Klinische verschijnselenPurpura (idiopathisch)
 • ZiekteverwekkersHepatitis B virus, Epstein Barr vi­rus, cytomegalovirus, rubella virus, respiratoi­re virussen

Ogen

Keratitis, conjunctivitis

 • AanvraagUitstrijk laesie, serum(paar)
 • Klinische verschijnselenKeratitis, conjunctivitis
 • ZiekteverwekkersHerpes simplex virus, adenovi­rus, enter­o­virus, mazelen virus

Chorioretinitis

 • AanvraagUrine, keeluitstrijk, serum
 • Klinische verschijnselenChorioretinitis
 • ZiekteverwekkersCytomegalovirus

Mondholte

Stomatitis, herpangina

 • AanvraagUitstrijk laesie, feces, se­rum(paar)
 • Klinische verschijnselenStomatitis, herpangina
 • ZiekteverwekkersHerpes simplex virus, coxsackie virus

Speekselklier

Bof

 • AanvraagSerum(paar)
 • Klinische verschijnselenBof
 • ZiekteverwekkersBofvirus

Hart en spierweefsel

Pleurodynie, ziekte van Born­holm, peri- en myocarditis

 • AanvraagKeeluitstrijk, feces, se­rum(paar)
 • Klinische verschijnselenPleurodynie, ziekte van Born­holm, peri- en myocarditis
 • ZiekteverwekkersEnterovirus (coxsackie B virus)

Endocarditis

 • Aanvraagserum(paar)
 • Klinische verschijnselenEndocarditis
 • ZiekteverwekkersCytomegalovirus, Coxiella burnetii

Verlammingen

Poliomyelitis acuta anterior

 • AanvraagKeeluitstrijk, feces, se­rum(paar)
 • Klinische verschijnselenPoliomyelitis acuta anterior
 • ZiekteverwekkersEnterovirus (poliovirus)

Nervus phrenicus, nervus peroneus

 • AanvraagSerum, uitstrijk laesie
 • Klinische verschijnselenNervus phrenicus, nervus peroneus
 • ZiekteverwekkersVaricella-zoster virus

Nervus VII (parese van Bell)

 • AanvraagSerum
 • Klinische verschijnselenNervus VII (parese van Bell)
 • ZiekteverwekkersHerpes simplex virus, varicella-zoster

Polymyositis

 • AanvraagSerum, keeluitstrijk, feces, se­rum(paar)
 • Klinische verschijnselenPolymyositis
 • Ziekteverwekkersvi­rus, bof virus, HIV, Borrelia burgdorferi, coxsackie virus

Gewrichten

Arthritis

 • AanvraagSerum(paar)
Eventueel PCR Borrelia bij verdenking Lyme arthritis.
 • Klinische verschijnselenArthritis
 • ZiekteverwekkersParvovirus B19 (polyarthritis), Borrelia burgdorferi, enterovirus, Rubella virus, Bof virus, Hepatitis B virus

Lever

Hepatitis, icterus

 • AanvraagSerum
 • Klinische verschijnselenHepatitis, icterus
 • ZiekteverwekkersHepatitis A t/m E, cytomegalovi­rus, Ep­stein Barr virus

Cirrose

 • AanvraagSerum
 • Klinische verschijnselenCirrose
 • ZiekteverwekkersHepatitis B virus, Hepatitis C virus

Lymfklieren

Mononucleosis infectiosa, post-trans­fusie syndroom

 • AanvraagSerum
 • Klinische verschijnselenMononucleosis infectiosa, post-trans­fusie syndroom
 • ZiekteverwekkersEpstein Barr virus, cytomega­lovirus, Toxoplasma gondii

Lymfadenopathie

 • AanvraagSerum
 • Klinische verschijnselenLymfadenopathie
 • ZiekteverwekkersEpstein Barr virus, cytomega­lovirus, HIV, ru­bella ­virus, adenovirus, Toxoplasma gondii

Vrucht

Intra-uteriene vruchtdood

 • AanvraagSerum (moeder), navelstreng­bloed,
 • Klinische verschijnselenIntra-uteriene vruchtdood
 • ZiekteverwekkersToxoplasma gondii, Cytomegalovirus, Parvovi­rus B19, Listeria monocytogenis, Brucella, Rubella virus, her­pes simplex virus, Vari­cella-Zoster virus.

Congenitale afwijkingen

 • AanvraagSerum/navelstrengbloed tot 14 dagen postpartum, keeluit­strijk, urine, liquor
 • Klinische verschijnselenCongenitale afwijkingen
 • ZiekteverwekkersCytomegalovirus, Rubella virus, Varicella Zoster virus

Bloed

Aplastische anemie/crisis

 • AanvraagSerum (antistoffen)
 • Klinische verschijnselenAplastische anemie/crisis
 • ZiekteverwekkersParvovirus B19

T-cel leukemie

 • AanvraagSerum
 • Klinische verschijnselenT-cel leukemie
 • ZiekteverwekkersHTLV-1

Centraal Zenuwstelsel

Meningitis, encefalitis, encefalopathie, convulsies, paralyse, parese

 • AanvraagFeces, keeluitstrijk, liquor, serum(paar)
 • Klinische verschijnselenMeningitis, encefalitis, encefalopathie, convulsies, paralyse, parese
 • ZiekteverwekkersHerpes Simplex virus, Enterovirus, Bof virus, Cytomegalovirus, Epstein Barr virus, Va­ricella-Zoster virus, Mazelen virus, Adenovirus, Humaan Immuundeficiëntie Virus (HIV), Borrelia burgdorferi
Go To Top