Serologisch onderzoek

Antistof bepalingen in bloed/serum maar ook in liquor bieden een goede mogelijkheid om een infectieziekte indirect (soms vroeg maar meestal tijdens de convalescentie fase) aan te tonen. De betrouwbaarheid van serologisch onderzoek wordt als vanzelfsprekend bepaald door de snelheid en functionaliteit van het immuunsysteem waarmee op een infectieus agens wordt gereageerd. Afhankelijk van het micro-organisme en de tijd tussen 1ste ziektedag en bloedafname kan volstaan worden met een enkel monster (veelal serum). Bij acute ziekte is meestal een vervolgserum geïndiceerd. Afhankelijk van het micro-organisme en de reactiviteit van het immuun systeem kan de optimale periode tussen eerste en vervolgserum variëren van 10 dagen tot 3 maanden. Klinische (ziektebeeld en duur) en epidemiologische gegevens zijn mede hierom van groot belang voor efficiënt diagnostisch onderzoek en voor betrouwbare interpretatie van de resultaten. Voor antigeen bepalingen kan doorgaans worden volstaan met een enkelvoudig monster.

 

Ten behoeve van bloedafname voor infectieziekten hebben wij recent een nieuw formulier in gebruik genomen. Voor een invulinstructie klik hier.

 

Bewaren van materiaal:
Serum, plasma en liquor kunnen bij kamertemperatuur of in de koelkast worden bewaard.

Serologisch onderzoek

Adenovirus
(luchtweginfectie)

 • Aard materiaaldiepe keeluitstrijk
sputum
 • AanvraagPCR
 • Micro-organismeAdenovirus
 (luchtweginfectie)

Bartonella henselae (kattenkrabziekte)

 • Aard materiaalserum
 • AanvraagIgM
 • Micro-organismeBartonella henselae (kattenkrabziekte)

Bof virus

 • Aard materiaalkeeluitstrijk
 • AanvraagPCR
 • Micro-organismeBof virus

Bordetella pertussis
(kinkhoest)

 • Aard materiaalserum
 • AanvraagIgA, IgG
 • Micro-organismeBordetella pertussis
(kinkhoest)

Borrelia burgdorferi (ziekte van Lyme)

 • Aard materiaalSerum, liquor
 • AanvraagIgM, IgG
 • Micro-organismeBorrelia burgdorferi (ziekte van Lyme)

Brucella (ziekte van Bang, Malta-koorts)

 • Aard materiaalserum
 • AanvraagAntistoffen
 • Micro-organismeBrucella (ziekte van Bang, Malta-koorts)

Campylobacter jejuni

 • Aard materiaalserum
 • AanvraagAntistoffen
 • Micro-organismeCampylobacter jejuni

Chlamydia trachomatis

 • Aard materiaalserum
 • AanvraagIgA, IgG
 • Micro-organismeChlamydia trachomatis

Chlamydophila spp (psittacose, ornithose)

 • Aard materiaalserum
 • AanvraagAntistoffen
 • Micro-organismeChlamydophila spp (psittacose, ornithose)

Chlamydia pneumoniae

 • Aard materiaalRespiratoir materiaal
 • AanvraagPCR
 • Micro-organismeChlamydia pneumoniae

Corynebacterium diphteriae
(difterie)

 • Aard materiaalserum
 • AanvraagAntistoffen
 • Micro-organismeCorynebacterium diphteriae
(difterie)

Cryptococcen

 • Aard materiaalserum
 • AanvraagAntigeen
 • Micro-organismeCryptococcen

Cysticercose

 • Aard materiaalserum
 • AanvraagAntistoffen
 • Micro-organismeCysticercose

Cytomegalovirus (CMV)

 • Aard materiaalserum
 • AanvraagIgM, IgG
 • Micro-organismeCytomegalovirus (CMV)

Coxiella burnetii (Q-koorts)

 • Aard materiaalserum
 • AanvraagIgM, IgG
 • Micro-organismeCoxiella burnetii (Q-koorts)

Dengue virus

 • Aard materiaalserum
 • AanvraagIgM, IgG, NSI-antigeen
 • Micro-organismeDengue virus

Echinococcuse

 • Aard materiaalserum
 • AanvraagAntistoffen
 • Micro-organismeEchinococcuse

Entamoeba histolytica

 • Aard materiaalserum
 • AanvraagAntistoffen
 • Micro-organismeEntamoeba histolytica

Epstein Barr virus (ziekte van Pfeiffer, mononucleosis infectiosa)

 • Aard materiaalserum
 • AanvraagHeterofiele antistoffen, VCA IgM, IgG, EBV NA IgG
 • Micro-organismeEpstein Barr virus (ziekte van Pfeiffer, mononucleosis infectiosa)

Humaan immunodeficientie virus (HIV)

 • Aard materiaalserum
 • AanvraagGelijktijdige meting Ig en antigeen
 • Micro-organismeHumaan immunodeficientie virus (HIV)

Histoplasma capsulatum

 • Aard materiaalserum
 • AanvraagAntistoffen
 • Micro-organismeHistoplasma capsulatum

Helicobacter pylori

 • Aard materiaalserum
 • AanvraagIgG
 • Micro-organismeHelicobacter pylori

Hepatitis A virus (HAV)

 • Aard materiaalserum
 • AanvraagIgM, IgG
 • Micro-organismeHepatitis A virus (HAV)

Hepatitis B virus (HBV)

 • Aard materiaalserum
 • AanvraagHbsAg, Anti-HBc IgM en IgG, anti-HBs, HbeAg, Anti-HBe
 • Micro-organismeHepatitis B virus (HBV)

Hepatitis C virus (HCV)

 • Aard materiaalserum
 • AanvraagIg
 • Micro-organismeHepatitis C virus (HCV)

HTLV-1

 • Aard materiaalserum
 • AanvraagIg
 • Micro-organismeHTLV-1

Herpes simplex virus (HSV)

 • Aard materiaalserum
 • AanvraagIgM, IgG
 • Micro-organismeHerpes simplex virus (HSV)

Influenza virus A/B

 • Aard materiaalserum
 • AanvraagIgA, IgG
 • Micro-organismeInfluenza virus A/B

Leishmania spp.

 • Aard materiaalSerum, EDTA, beenmerg.
 • AanvraagAntigeen, DNA, IgG
 • Micro-organismeLeishmania spp.

Leptospirae (leptospirose)

 • Aard materiaalserum
 • AanvraagAntistoffen en PCR
 • Micro-organismeLeptospirae (leptospirose)

Legionella pneumophila

 • Aard materiaalserum
 • AanvraagIgM, IgG
 • Micro-organismeLegionella pneumophila

Listeria monocytogenes

 • Aard materiaalserum
 • AanvraagAntistoffen
 • Micro-organismeListeria monocytogenes

Lymphogranuloma venerum

 • Aard materiaalserum
 • Aanvraag PCR
 • Micro-organismeLymphogranuloma venerum

Lymphoreticulosis benigna

 • Aard materiaalserum
 • AanvraagAntistoffen
 • Micro-organismeLymphoreticulosis benigna

Mazelen virus

 • Aard materiaalserum
 • AanvraagIgM, IgG
 • Micro-organismeMazelen virus

Mycoplasma pneumoniae

 • Aard materiaalserum
 • AanvraagIgM, IgG
 • Micro-organismeMycoplasma pneumoniae

Paul-Bunnell

 • Aard materiaalserum
 • AanvraagHeterofiele antistoffen
 • Micro-organismePaul-Bunnell

Parainfluenza virus I, II, III

 • Aard materiaalserum
 • AanvraagIgA, IgG
 • Micro-organismeParainfluenza virus I, II, III

Parvovirus B19

 • Aard materiaalserum
 • AanvraagIgM, IgG
 • Micro-organismeParvovirus B19

Paratyfus

 • Aard materiaalserum
 • Aanvraag Antistoffen
 • Micro-organismeParatyfus

Plasmodium spp.
(malaria)

 • Aard materiaalserum
 • AanvraagParasieten (antigeen)
 • Micro-organismePlasmodium spp.
(malaria)

Rabies virus (hondsdolheid)

 • Aard materiaalserum
 • Aanvraagantistoffen
 • Micro-organismeRabies virus (hondsdolheid)

Respiratoir syncitieel virus (RSV)

 • Aard materiaalserum
 • AanvraagIgA, IgG
 • Micro-organismeRespiratoir syncitieel virus (RSV)

Rickettsia conorii

 • Aard materiaalserum
 • AanvraagIgM, IgG
 • Micro-organismeRickettsia conorii

Rubella virus

 • Aard materiaalserum
 • AanvraagIgM, IgG
 • Micro-organismeRubella virus

Salmonella

 • Aard materiaalserum
 • AanvraagAntistoffen
 • Micro-organismeSalmonella

Schistosomia SPP

 • Aard materiaalserum
 • AanvraagAntistoffen
 • Micro-organismeSchistosomia SPP

Staphylococcus aureus

 • Aard materiaalserum
 • AanvraagAnti-teichoinezuur Anti-staphylolysine
 • Micro-organismeStaphylococcus aureus

Streptococcus

 • Aard materiaalserum
 • AanvraagAnti-streptolysine titer (AST) Anti-Dnase B
 • Micro-organismeStreptococcus

Strongyloides stercoralis

 • Aard materiaalserum
 • AanvraagAntistoffen
 • Micro-organismeStrongyloides stercoralis

Taenia solium

 • Aard materiaalserum
 • AanvraagAntistoffen
 • Micro-organismeTaenia solium

Toxocara

 • Aard materiaalserum
 • AanvraagAntistoffen
 • Micro-organismeToxocara

Toxoplasma gondii

 • Aard materiaalserum
 • AanvraagIgM, IgG
 • Micro-organismeToxoplasma gondii

Treponema pallidum
(Lues)

 • Aard materiaalserum, liquor (FTA)
 • AanvraagAntistoffen
screening, TPPA, VDRL
(anti-cardiolipine antistoffen), FTA-absorptie
 • Micro-organismeTreponema pallidum
(Lues)

Trichinella spiralis
(trichinosis)

 • Aard materiaalserum
 • AanvraagAntistoffen
 • Micro-organismeTrichinella spiralis
(trichinosis)

Varicella zoster virus (VZV)

 • Aard materiaalserum
 • AanvraagIgM, IgG
 • Micro-organismeVaricella zoster virus (VZV)

Yersinia enterocolitica

 • AanvraagSerum
 • Micro-organismeYersinia enterocolitica
Go To Top